CDP Hakkında

Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. CDP, şirket raporlarını karşılaştırılabilir hale getiriyor ve ilgi alanındaki uluslararası raporlama standartlarını geliştirmeyi hedefliyor. Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP, iklim değişikliği konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla özel sektörün iklim değişikliği politikaları ve suya yönelik stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor. CDP, 2017 yılı itibariyle, 100 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 800 yatırımcı adına hareket etmekte ve dünyanın önde gelen şirketlerine çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunmaktadır. 2000 yılında Londra’da başlatılan CDP, dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemine sahiptir ve dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, şehir sürdürülebilirliği ve orman - risk datasını elinde bulundurmaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarı kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. Yatırımcılar adına toplanan veriler CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapım süreçlerinde kullanılmaktadır.

CDP, tüm dünyada, sadece uyguladığı ana programlarla değil başını çektiği kampanya ve çevre hareketleri ile de son yıllarda iş dünyası ve politika süreçleri üzerinde etkin olmaktadır. Dünyanın diğer lider çevre örgütleri GRI, Birleşmiş Milletler’in çevre ile ilgili örgüt ve projeleri (UNPRI, UNEP gibi) Caring for Climate, WWF, WBCSD, CDSB, Integrated Reporting ve WRI gibi kurumlarla işbirliği içinde çalışmakta ve özellikle çevre konusunda yönlendirici bir otorite olarak tüm girişim ve örgütlere destek vermektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan Sürdürülebilirlik Endeksi çevre verileri yine CDP datalarını referans alarak toplanmaktadır. CDP’nin Global Reporting Initiative ile olan işbirliği kapsamında çevre ile ilgili sorular birebir CDP soruları ile eşleştirilmiş ve böylece şirketler üzerindeki raporlama yükü hafifletilmeye çalışılmıştır.

Özellikle Paris süreci (COP 21) öncesi uluslararası yatırımcıların portföylerindeki kirletici şirketleri ve emisyon yoğunluğu yüksek sektörleri temizlemeye yönelik olarak başlattıkları “Portfolio Decarbonisation” hareketinin önderlerinden biri olan CDP, dünyada son yıllarda en çok ses getiren çevre kampanyası “We Mean Business” ekibinde de yer almış ve Paris anlaşmasına yön veren öncü kurumlardan biri olmuştur. Bu kampanya kapsamında yüzlerce lider şirket birçok farklı çevre konusu kapsamında taahhütlerde bulunarak Paris’te hükümetlerin belirlediği ulusal taahhütleri (NDCs) gerçekleştirme konusunda önceden harekete geçmiş oldu. Kampanyanın kapsamı hızla genişlemeye devam etmektedir.

CDP Programları

Yatırımcı Liderliğindeki Programlar

  • İklim Değişikliği 

İklim değişikliğiyle mücadele sürdürülebilir bir ekonomi için olmazsa olmazlardır. CDP, 2002 yılından beri çevresel verileri saydamlaştıran ve iş dünyası karar alma mekanizmalarının ulaşabileceği bir yere konumlandıran bir kurum olmuştur. CDP ayrıca karbon ve iklim değişikliği risklerinin etkili yönetimi için kurumsal farkındalığın artırılmasının ölçümleme ve raporlama yolundan geçtiğine inanır ve toplam 96 trilyon Dolar varlığa sahip 525'ten fazla kurumsal imza yatırımcısı adına dünyanın en büyük şirketlerinden iklim risklerini ve düşük karbon fırsatlarını raporlamalarını ister.

CDP İklim Değişikliği Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

CDP Türkiye İklim Değişikliği hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

  • Su

Su güvenliği iklim değişikliğiyle mücadele ve şirketlerin net karını korumaları için hayati öneme sahiptir. CDP'nin su güvenliğiyle ilgili çalışmaları şirketlerin konuyla ilgili raporlama yapmalarını ve müşterileriyle yatırımcıların güçlerini kullanarak çevresel etkilerini azaltmalarını kolaylaştırmaktadır. CDP'nin topladığı veriler karar alıcıların riskleri azaltmalarına, alınan aksiyonu sermayeleştirmelerine ve daha sürdürülebilir bir dünya için liderlik etmelerine olanak tanır. 

CDP Su Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

CDP Türkiye Su Programı Hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

Ormanlar

Ormansızlaşma iş dünyası için önemli bir risktir. CDP bu riski yönetmek ve düşük karbonlu ekononiye geçişi sağlamak için şirketler ve yatırımcılarla işbirliği içinde çalışır. Bununla beraber, ormansızlaşma ve ormanların tahrip edilmesi dünyanın toplam seragazı emisyonunun %10-15'inin sebebidir ve tam da bu yüzden ormansızlaşmayı önlemek için çalışmak iklim değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası hedeflere ulaşmada büyük katkı sağlar. CDP'nin ormansızlaşma programı kapsamındaki çalışmaları şirketlerin ormansızlaşma risklerini nasıl ele aldıklarını anlamak isteyen 96 trilyon Dolar varlığa sahip 525'ten fazla imzacı yatırımcı adına yürütülmektedir.

CDP Ormanlar Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

Tedarik Zinciri

CDP iklim, su ve orman risklerini azaltmak için satın alıcı organizasyonlarla ve tedarikçilerle çalışır. İklim değişikliği, ormansızlaşma ve suyla ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik olan ve tedarik zincirleriyle birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar 115 satın alıcı organizasyonu ve 11.500'ten fazla tedarikçiyi kapsar. Değer zincirlerinde işbirliğine ve saydamlığa ulaşan CDP Tedarik Zinciri üyesi şirketler böylelikle tedarikçileriyle birlikte risklerini yönetebilir, fırsatlardan faydalanabilir ve iş faaliyetlerinin devamlılığını garanti altına alabilirler.

CDP Tedarik Zinciri Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

Şehirler

Sürdürülebilir ekonomiye geçişte şehirlerin rolü yadsınamaz. CDP şehirlerin çevresel etkilerini raporlamaları, bunları anlamlandırmaları ve bunlara yönelik aksiyon almaları için önemli bir görev üstlenir. CDP aynı zamanda şehirlere çevresel verilerini ölçümleyip yönetebilecekleri ve raporlayabilecekleri küresel bir platform sunar. CDP şu anda 620'den fazla sayıda şehirle çalışmakta ve bunların karbon salınımlarını yönetmelerine, esnekliklerini arttırmalarına, iklim değişikliğinin etkilerinden korunmalarına ve vatandaşları için daha iyi çalışma ve yaşam alanları sunmalarına yardımcı olmaktadır. Bu şehirler 8.000'den fazla sayıda kentsel sürdürülebilirlik aksiyonu raporlayarak iklim değişikliğiyle etkili şekilde mücadele eden sürdürülebilir ekonominin inşası konusunda önemli adımlar attıklarını göstermişlerdir. Çevresel aksiyonun yaygınlaştırılması konusunda bir taşma noktasına yaklaştığımız şu dönemde şehirler de içinde bulunduğumuz sürdürülebilirlik dönüşüm sürecinin önemli bir parçası.

CDP Şehirler Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir. 

CDP Türkiye

CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler bu platform sayesinde iklim değişikliği politikalarını uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşma şansı yakalamaktadır. CDP Türkiye’nin şirketler arasında diyaloğa olanak sağlama, danışmanlık firmalarına görünebilirlikleri açısından yardımcı olma, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı yönündeki politikaları destekleme, çevresel risk yönetimini kurumsal yönetim seviyesine taşıma, yanıt veren şirketleri olası faydalar hakkında eğitme ve bilgilendirme ve iyi örnekleri paylaşma gibi misyonları bulunmaktadır.

CDP, Türkiye’nin de önümüzdeki dönemde çevre alanında atacağı adımları bizim aracılığımızla takip etmektedir. 9 yıldır ilgili bakanlıklarla olan yakın ilişkilerimizi Paris sonrasında oluşan ivme ile birlikte daha da geliştirerek bu zamana kadarki deneyimlerimizi ve sadece CDP’nin elinde bulunan kurumsal çevre verisini Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle çok daha etkin kullanma yolunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

CDP İklim Değişikliği ve Su Programı’nın 2018 Türkiye sonuçları raporu, 27 Mart 2019’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen “CDP Türkiye 2018 İklim Değişikliği Konferansı" etkinliği ile kamuoyu ile paylaşıldı. Etkinlikte CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülleri de sahiplerini buldu. Törende CDP İklim Liderleri olarak Arçelik, Aselsan ve Garanti Bankası ödüllerini aldılar.

 

CDP Global web sitesine ulaşmak için: www.cdp.net

 

CDP Türkiye Destekçisi

CDP Türkiye Rapor Sponsoru