CDP Hakkında

CDP’nin Türkiye’deki partneri 2010 yılından beri Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’dur. CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP dünyanın en büyük kurumsal ilkim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduruyor. CDP olarak çevresel risk yönetiminin geliştirilmesinde ölçüm ve bilgi saydamlığının gücünü kullanıyoruz.

Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullanıldıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. CDP, şirket raporlarını karşılaştırılabilir hale getiriyor ve ilgi alanındaki uluslararası raporlama standartlarını geliştirmeyi hedefliyor. Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan CDP, iklim değişikliği konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerekliliğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla özel sektörün iklim değişikliği politikaları ve suya yönelik stratejilerini şeffaf bir şekilde açıklayabilecekleri bir platform sunuyor. CDP, 2022 yılı itibarıyla, 136 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 746 yatırımcı adına hareket etmekte ve dünyanın önde gelen şirketlerine çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunmaktadır. 2000 yılında Londra’da başlatılan CDP, dünyanın en yaygın çevre raporlama sistemine sahiptir ve dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su, şehir sürdürülebilirliği ve orman - risk datasını elinde bulundurmaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 18,700 civarı kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. Yatırımcılar adına toplanan veriler CDP tarafından hazırlanan analizler ve raporlar yardımıyla iş, yatırım ve politika yapım süreçlerinde kullanılmaktadır.

CDP, tüm dünyada, sadece uyguladığı ana programlarla değil başını çektiği kampanya ve çevre hareketleri ile de son yıllarda iş dünyası ve politika süreçleri üzerinde etkin olmaktadır. Dünyanın diğer lider çevre örgütleri GRI, Birleşmiş Milletler’in çevre ile ilgili örgüt ve projeleri (UNPRI, UNEP gibi) Caring for Climate, WWF, WBCSD, CDSB, Integrated Reporting, WRI ve ISSB gibi kurumlarla işbirliği içinde çalışmakta ve özellikle çevre konusunda yönlendirici bir otorite olarak tüm girişim ve örgütlere destek vermektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan Sürdürülebilirlik Endeksi çevre verileri yine CDP datalarını referans alarak toplanmaktadır. CDP’nin Global Reporting Initiative ile olan işbirliği kapsamında çevre ile ilgili sorular birebir CDP soruları ile eşleştirilmiş ve böylece şirketler üzerindeki raporlama yükü hafifletilmeye çalışılmıştır. 2018 yılında CDP verileri TCFD verileriyle uyumlu hale getirilmiş, 2022 senesi itibariyle ise CDP soru setlerini ISSB Standartlarıyla uyumlu hale getirme çalışmaları başlatılmıştır.

Özellikle Paris süreci (COP 21) öncesi uluslararası yatırımcıların portföylerindeki kirletici şirketleri ve emisyon yoğunluğu yüksek sektörleri temizlemeye yönelik olarak başlattıkları “Portfolio Decarbonisation” hareketinin önderlerinden biri olan CDP, dünyada son yıllarda en çok ses getiren çevre kampanyası “We Mean Business” ekibinde de yer almış ve Paris anlaşmasına yön veren öncü kurumlardan biri olmuştur. Bu kampanya kapsamında yüzlerce lider şirket birçok farklı çevre konusu kapsamında taahhütlerde bulunarak Paris’te hükümetlerin belirlediği ulusal taahhütleri (NDCs) gerçekleştirme konusunda önceden harekete geçmiş oldu. Kampanyanın kapsamı hızla genişlemeye devam etmektedir.

CDP Programları

Yatırımcı Liderliğindeki Programlar

  • İklim Değişikliği Programı

İklim değişikliğiyle mücadele sürdürülebilir bir ekonomi için olmazsa olmazlardır. CDP, 2002 yılından beri çevresel verileri saydamlaştıran ve iş dünyası karar alma mekanizmalarının ulaşabileceği bir yere konumlandıran bir kurum olmuştur. CDP ayrıca karbon ve iklim değişikliği risklerinin etkili yönetimi için kurumsal farkındalığın artırılmasının ölçümleme ve raporlama yolundan geçtiğine inanır ve toplam 136 trilyon Dolar varlığa sahip 746 kurumsal imza yatırımcısı adına dünyanın en büyük şirketlerinden iklim risklerini ve düşük karbon fırsatlarını raporlamalarını ister.

CDP İklim Değişikliği Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

CDP Türkiye İklim Değişikliği hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

  • Su Güvenliği Programı

Su güvenliği iklim değişikliğiyle mücadele ve şirketlerin net karını korumaları için hayati öneme sahiptir. CDP'nin su güvenliğiyle ilgili çalışmaları şirketlerin konuyla ilgili raporlama yapmalarını ve müşterileriyle yatırımcıların güçlerini kullanarak çevresel etkilerini azaltmalarını kolaylaştırmaktadır. CDP'nin topladığı veriler karar alıcıların riskleri azaltmalarına, alınan aksiyonu sermayeleştirmelerine ve daha sürdürülebilir bir dünya için liderlik etmelerine olanak tanır. 

CDP Su Güvenliği Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

CDP Türkiye Su Güvenliği Programı Hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

  • Ormansızlaşma Programı

Ormansızlaşma iş dünyası için önemli bir risktir. CDP bu riski yönetmek ve düşük karbonlu ekononiye geçişi sağlamak için şirketler ve yatırımcılarla işbirliği içinde çalışır. Bununla beraber, ormansızlaşma ve ormanların tahrip edilmesi dünyanın toplam seragazı emisyonunun %10-15'inin sebebidir ve tam da bu yüzden ormansızlaşmayı önlemek için çalışmak iklim değişikliğini önlemeye yönelik uluslararası hedeflere ulaşmada büyük katkı sağlar. CDP'nin ormansızlaşma programı kapsamındaki çalışmaları şirketlerin ormansızlaşma risklerini nasıl ele aldıklarını anlamak isteyen 130 trilyon Dolar varlığa sahip 680'den fazla imzacı yatırımcı adına yürütülmektedir.

CDP Ormansızlaşma Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

CDP Tedarik Zinciri Programı

CDP iklim, su ve orman risklerini azaltmak için satın alıcı organizasyonlarla ve tedarikçilerle çalışır. İklim değişikliği, ormansızlaşma ve suyla ilgili risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine yönelik olan ve tedarik zincirleriyle birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar 280'den fazla satın alıcı organizasyonu ve 47,000'den fazla tedarikçiyi kapsar. Değer zincirlerinde işbirliğine ve saydamlığa ulaşan CDP Tedarik Zinciri üyesi şirketler böylelikle tedarikçileriyle birlikte risklerini yönetebilir, fırsatlardan faydalanabilir ve iş faaliyetlerinin devamlılığını garanti altına alabilirler.

CDP Tedarik Zinciri Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir.

CDP Şehirler Programı

Sürdürülebilir ekonomiye geçişte şehirlerin rolü yadsınamaz. CDP şehirlerin çevresel etkilerini raporlamaları, bunları anlamlandırmaları ve bunlara yönelik aksiyon almaları için önemli bir görev üstlenir. CDP aynı zamanda şehirlere çevresel verilerini ölçümleyip yönetebilecekleri ve raporlayabilecekleri küresel bir platform sunar. CDP 2021 yılı itibariyle 1100 şehirle çalışmakta ve bunların karbon salımlarını yönetmelerine, esnekliklerini artırmalarına, iklim değişikliğinin etkilerinden korunmalarına ve vatandaşları için daha iyi çalışma ve yaşam alanları sunmalarına yardımcı olmaktadır. Bu şehirler 8.000'den fazla sayıda kentsel sürdürülebilirlik aksiyonu raporlayarak iklim değişikliğiyle etkili şekilde mücadele eden sürdürülebilir ekonominin inşası konusunda önemli adımlar attıklarını göstermişlerdir. Çevresel aksiyonun yaygınlaştırılması konusunda bir taşma noktasına yaklaştığımız şu dönemde şehirler de içinde bulunduğumuz sürdürülebilirlik dönüşüm sürecinin önemli bir parçası.

CDP Şehirler Programı hakkında bilgiye buradan ulaşılabilir. 

 

CDP ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

CDP olarak 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmak için oluşturulması gereken küresel iş birliğine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.

CDP'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın takip edilmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için aşağıdaki ikonlardan birine tıklayabilirsiniz.

 

CDP Türkiye

CDP Türkiye’ye yanıt veren şirketler bu platform sayesinde iklim değişikliği politikalarını uluslararası kurumsal yatırımcılarla paylaşma şansı yakalamaktadır. CDP Türkiye’nin şirketler arasında diyaloğa olanak sağlama, danışmanlık firmalarına görünebilirlikleri açısından yardımcı olma, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltımı yönündeki politikaları destekleme, çevresel risk yönetimini kurumsal yönetim seviyesine taşıma, yanıt veren şirketleri olası faydalar hakkında eğitme ve bilgilendirme ve iyi örnekleri paylaşma gibi misyonları bulunmaktadır.

CDP, Türkiye’nin de önümüzdeki dönemde çevre alanında atacağı adımları bizim aracılığımızla takip etmektedir. 10 yıldır ilgili bakanlıklarla olan yakın ilişkilerimizi Paris Anlaşması sonrasında oluşan ivme ile birlikte daha da geliştirerek bu zamana kadarki deneyimlerimizi ve sadece CDP’nin elinde bulunan kurumsal çevre verisini Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle çok daha etkin kullanma yolunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

CDP Türkiye 13. İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni 25 Nisan 2023 tarihinde Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. CDP Türkiye’nin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların paylaşıldığı konferansta, CDP İklim Değişikliği & Su Programı 2022 Türkiye Sonuçları ve CDP Türkiye Liderleri, CDP Türkiye Projeler Yönetici Mirhan Köroğlu Göğüş tarafından açıklandı. Konferansın açılış konuşmasını Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu gerçekleştirdi. Etkinliğin ana konuşmalarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS Foundation) Vakfı/ ISSB Strateji Direktörü Mardi McBrien ve  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu - KGK Başkan Yardımcısı Murat Yünlü gerçekleştirdi. "İklim Değişikliği Raporlamasının Evrimi: Gönüllü Raporlamadan Zorunlu Raporlamaya Doğru" temasıyla yer alan panel; Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay moderatörlüğü ile, panelist olarak CDP'den Ji Yeon Kim, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)'ten Simon C.Y. Wong ve Deloitte'ten Tomasz Gasinski'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’den Global A listesine girme başarısı gösteren şirket sayısı 2022'de şimdiye kadarki en yüksek düzeye ulaştı. Konferansta Türkiye'den Global A Listesine girerek dünya lideri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, Arçelik, Brisa Bridgestone Sabancı, Carrefoursa, Garanti BBVA, Kordsa, Mavi, Tekfen Holding ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şirketlerine de ödülleri CDP Türkiye Direktörü Melsa Ararat tarafından takdim edildi.

Global A Listesine giren şirketlere ek olarak CDP Türkiye Liderleri arasına 22 şirket girdi ve Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi kategorisinde ise 18 şirket A notunu aldı.

CDP Türkiye 2022 İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Raporuna ulaşmak için buraya tıklayınız. 

 

CDP Global web sitesine ulaşmak için: www.cdp.net

 

CDP Türkiye Sponsoru

CDP Türkiye Rapor Sponsoru