CDP İklim Değişikliği, Su ve Ormansızlaşma Programlarının 2020 yılı için geçerli olacak soru setleri ve kılavuz dokümanları yayınlandı.

Şirketler için net sıfır karbon hedefine ulaşmanın elbet zorlayıcı tarafları olacaktır. Ancak bunu gerçekleştirmek, gittikçe artan bir iklim bilincine sahip olan paydaşların ve tüketicilerin taleplerine cevap verebilmek, şirketi gelecekte oluşabilecek iklim risklerinden korumak için yenilikçi iş modelleri oluşturabilmek demektir.

Global sıcaklık artışının endüstri dönemi öncesine göre 1,5 derecede sınırlandırılması ve net sıfır emisyonlara 2050’ye kadar ulaşmayı hedefleyen kampanyada CDP CEO'su Paul Simpson imzası da var.

 

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.