HABERLER VE DUYURULAR

3,3 trilyon Dolar tutarında ekonomik hacme sahip 115 şirket, 11.500'den fazla tedarikçisinden çevresel verilerini CDP raporlama platformu aracılığı ile açıklamasını talep ediyor.

CDP'nin son verilerine göre önde gelen perakendecilik şirketleri tedarik zinciri sürdürülebilirliği konusunda önemli adımlar atıyor. Dünyanın en büyük 20 perakende şirketinden biri olan Walmart, tedarikçilerinden çevresel riskleri azaltmak ve tedarik zincirindeki karbon emisyonlarını azaltmak için veri toplayan şirketler arasına girdi (CVS Health, Target Corporation ve Tesco1 ile beraber).

Bugüne kadar, 400'den fazla şirket, iklim bilimi doğrultusunda sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt eden Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’ne (SBTi) katıldı. Bu şirketlerin 100'den fazlası zaten girişim tarafından onaylanmış hedeflere sahip. Bu şirketlerin yaklaşık %90'ının Kapsam 3 hedefi var.

Aktif olarak yönetilen ve borsada işlem gören fonlar için geliştirilmiş iklim derecelendirme sistemi olan Climetrics, bilimsel temelli hedeflere yönelik halka açık taahhütleri olan şirketlere yatırım yapılmasını sağlamak için metodolojisini geliştirdi.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.