Önümüzdeki beş yıl boyunca, işletmelerin, şehirlerin ve hükümetlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliği daha fazla desteklemek için sistemlerimizi ve süreçlerimizi geliştireceğiz.

  The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) ve CDP, finans kuruluşlarının "Finans Sektörü için PCAF Küresel Sera Gazı Muhasebesi ve Raporlama Standardını” kullanarak finanse edilen emisyonlarını ölçme ve raporlama kapasitesini artırmak için iş birliği yaptı.

  CDP ve IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/Dünya Doğayı Koruma Birliği) 5 Kasım 2021’de “Doğanın Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Kurumsal Dünyanın Verdiği Yanıt ve Daha Hırslı Hedeflere Duyulan İhtiyaç” isimli ortak raporlarını yayınladı.

  CDP TÜRKİYE

  CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

   

  499518077.jpg

  CDP İklim Değişikliği Programı

  Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

  505214064.jpg

  CDP Su Programı

  CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.