HABERLER VE DUYURULAR

Düşük karbon ekonomisine geçiş giderek hızlanırken, dünya genelinde şehirler de iklim değişikliği riskini azaltmak için adımlar atıyorlar. Dünya genelinde sıklığı artmış olan ekstrem doğa olaylarıyla beraber, riskin farkına varıldı ve emisyonların azaltılması için hayati adımlar atılıyor.

2018 “devlet dışı aktörler” olarak adlandırılabilecek şirketlerin ve şehirlerin iklim değişikliği ve çevre konularında harekete geçtiği bir yıl oluyor.

Değerli Paydaşlarımız,

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Forumu'nun çalışma alanları, proje ve aktivitelerini içeren 2017 yılı Faaliyet Raporu'nu yayınlanmıştır.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.