Şirketler, hükümetler, belediyeler COVID-19 sonrası ekonomik iyileşme planlarını hazırlarken iklim taahhütlerinden ödün vermeyeklerini hatta iyileşmenin temeline sistemi gelecekteki olası krizlerden de koruyacak sürdürülebilir, doğaya saygılı ve kapsayıcı hedefleri yerleştireceğini açıklıyor.

CDP, yatırımcılarının portföylerinin 1.5 derece hedefine ne kadar hizmet ettiğini görebilmesi ve portföylerini buna göre düzenleyebilmesi adına WWF ile iş birliği içinde yepyeni bir kurumsal derecelendirme sistemine imza atıyor: CDP Sıcaklık Artışı Derecelendirmeleri.

Hazırladığımız dokümanın amacı, CDP İklim Değişikliği Programı soru setine Türkiye’den yanıt veren şirketlerin en çok puan kaybettiği sorulardan yola çıkarak raporlama yapmadan önce CDP Derecelendirme Metodolojisi dokümanını titizlikle incelemenin önemini ortaya koymaktır.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.