HABERLER VE DUYURULAR

Su, küresel ekonominin hayat damarı; öyle ki çekilen su miktarının %19’u endüstrinin içinden, %70’ise tarımsal tedarik zincirlerinden kaynaklanmakta. 6. SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi) olan Temiz Su ve Sıhhi Koşullara küresel ölçekte ulaşmada şirketlerin ciddi bir rolü olduğu unutulmamalı.

SustainAbility'nin 2010 yılında başlattığı "Rate the Raters" programının amacı ESG derecelendirmeleri yapan kuruluşların verilerini kalite ve şeffaflık açısından değerlendirmek. 2018 yılı sonuçlarının açıklandığı yeni rapora göre CDP pek çok alanda sunduğu faydalı ve kaliteli verilerle lider konumunda. 

CDP’nin “Fast Moving Consumers” başlıklı yeni raporu tüketicinin değişen çevresel tercihlerini, bunlar karşısında sektörün önde gelen şirketlerinin aldıkları aksiyonları gözler önüne seriyor. Raporda 16 Yiyecek-İçecek ile Ev-Kişisel Bakım ürünleri şirketinin düşük karbonlu ekonomiye geçişleri inceleniyor.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.