Yaklaşık 20 trilyon dolar değerinde 137 kurumu içeren güçlü bir yatırım grubu, şirketlerden bilime dayalı hedefler koyarak 1,5 ° C sınırında kalmalarını ve net sıfır karbonlu geleceği amaçlayan iklim eylemine yönelik harekete geçmelerini talep ediyor.

CDP’ye 2020 yılında yanıt veren tüm şirketlere küresel iklim eylemi konusunda bizimle yaptıkları iş birliği için teşekkür ederiz. Türkiye’de pandeminin CDP’ye yanıt veren şirketlerin sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarını durdurmadığı görüldü. Geçen seneye göre %11 artışla bu sene Türkiye’den 60 şirket CDP raporlaması yaptı.

Kar amacı gütmeyen ve dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olarak kabul edilen uluslararası kuruluş CDP ile University College London (UCL) tarafından 5 Ekim 2020’de yayımlanan raporda, “mevcut durum” senaryosunun devam ettiği koşullarda iklim değişikliği üzerindeki ortalama hasar maliyetlerinin 2070'e kadar yılda 5,4 trilyon ABD dolarına çıkacağı belirlendi. 

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.