CDP, net sıfıra geçiş planlarına ilişkin GFANZ'ın (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) rehber kılavuzunu raporlama sistemine entegre etti.

2023'te hayata geçirilen CDP Corporate Environmental Action Tracker (CEAT), CDP verilerini kamuya açmayı ve erişilebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı bünyesinde kurulan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) 26 Haziran tarihinde yayınladığı iki küresel standart, sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik açıklamalarına ilişkin yeni bir devrin habercisi oldu. 

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. .

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 18,700 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır.

505214064.jpg

CDP Su Güvenliği Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.

 

CDP Ormansızlaşma Programı 

Ormansızlaşmanın bilinen en önemli nedenleri arasında hayvancılık ve madencilik faaliyetleri, palm yağı, kauçuk, soya, kereste, kakao ve kahve üretimi bulunmaktadır. Sera gazı emisyonlarının yüzde on ila on beşi, kısmen ormansızlaşma riski taşıyan arz ve talep dinamiklerinden kaynaklanır.