Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından Garanti BBVA ana sponsorluğuyla yürütülen Türkiye operasyonu çerçevesinde CDP İklim Değişikliği ve Su Programı 2020 Türkiye Sonuçları Raporu ve 2020 Liderleri, 31 Mart 2021 Çarşamba günü sanal bir konferansla açıklandı.

“Transparency to Transformation: A Chain Reaction” başlıklı rapor, kurumsal müşterilerinden gelen talep doğrultusunda 2020 yılında CDP’ye yanıt veren 8.000’den fazla şirketin verilerini analiz ediyor.

CDP’nin yıllık Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi, şirketlerin tedarikçilerini iklim değişikliğiyle mücadele sürecine ne kadar kattıklarını ölçebilmelerini sağlar. Türkiye'de bu yıl A skoru elde eden 3 şirketimiz var, çeşitli sektörlerden bu kategoriden A- skorunu elde eden 11 şirketimiz var.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.