CDP CEO’su Paul Simpson, pandemi sürecini takip edecek ekonomik iyileşme adımlarında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamaya devam ediyor ve yatırımcıları, hükümetleri, politika yapıcıları Paris Anlaşması hedefleriyle uyumlu olmaya çağırıyor.

CDP’nin de içinde bulunduğu ve dünyanın dört bir yanından yatırımcıları iklim değişikliği ile ilgili kritik risklere karşı mücadele etmeye davet eden girişim The Investor Agenda, “COVID-19 Salgını Sonrası Sürdürülebilir Bir İyileşme” başlıklı bir bildiri yayımladı.

Rapor, CDP Ormansızlaşma Programı’na yanıt veren şirketlerin “Doğa Temelli Çözümler” (NbS) kapsamında aldıkları aksiyonları konu ediniyor. Günümüzde şirketlerin çoğu çevre üzerindeki etkilerini fark etmeye başladı ve birçoğu da doğa temelli çözümler kapsamında harekete geçti.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.