HABERLER VE DUYURULAR

CDP, 22 şirketin ormansızlaşma ile mücadele konusundaki eylemlerini, tüketim malları sektöründe sahip oldukları büyüklüklere bağlı olarak analiz eden yeni bir rapor yayınladı.

Raporun ana çıktıları şöyle:

"İş Dünyası-Şehir" İşbirliği emisyonları şehrin tek başına yapabileceğinden daha fazla ölçekte azaltma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Bu yayın, yerel iş dünyası ile birlikte çalışarak iklim değişikliğiyle daha güçlü bir şekilde mücadele edebileceğinin farkında olan şehir yönetimleri için tasarlanmıştır.

Kurumsal Raporlama Diyaloğu'nun (CRD) bir girişimi olarak hayata geçen ve çevresel raporlamanın uyumlaştırılmasını temel amaç edinen Better Alignment Projesi, bu alandaki 5 aktörü yani CDP, CDSB, GRI, IIRC ve SASB'yi bir araya getiriyor.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.