HABERLER VE DUYURULAR

CDP’nin araştırmaları ile ilk defa 2016 yılında hazırlanan ve şirket bilgilerini içeren bir tablonun güncellenmesiyle hazırlanan rapor, çelik şirketlerinin düşük karbonlu ekonomiye geçişlerini değelendiriyor.

IPCC'nin tam ismi "Karasal Ekosistemlerde İklim değişikliği, Çölleşme, Arazi Bozulması, Sürdürülebilir Arazi Yönetimi, Gıda Güvencesi ve Seragazları Değişimleri Özel Raporu" olan raporu insanların toprak kullanımı ve bunun iklim değişikliği üzerine etkilerini ele alıyor.

CDP’nin yeni raporu “The Money Trees” yayımlandı. Raporun bulgularına göre büyük şirketlerin önemli bir kısmı küresel ormansızlaşma üzerindeki etkileri hakkında yeterince şeffaf değil. Ayrıca pek çoğu ormansızlaşmayla mücadele için yetersiz adımlar atıyor.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.