CDP Türkiye Webinar serisinin ikincisi olan CDP’nin Zorunlu Raporlamalara Geçişteki Rolü Nedir? Şirketleri Neler Bekliyor?

Arçelik, Şekerbank, Turkcell, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Migros, Zorlu Enerji, Brisa, Ekoten, Kordsa ve Temsa Türkiye’den SER Liderler listesinde yer al

INC (Uluslararası Müzakereler Komitesi), CDP öncülüğünde, hükümetlerin yolladığı delegeler aracılığıyla Küresel Plastik Anlaşması’nın oluşturulabilmesi ve akabinde imzalanabilmes

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. .

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 18,700 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır.

505214064.jpg

CDP Su Güvenliği Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.

 

CDP Ormansızlaşma Programı 

Ormansızlaşmanın bilinen en önemli nedenleri arasında hayvancılık ve madencilik faaliyetleri, palm yağı, kauçuk, soya, kereste, kakao ve kahve üretimi bulunmaktadır. Sera gazı emisyonlarının yüzde on ila on beşi, kısmen ormansızlaşma riski taşıyan arz ve talep dinamiklerinden kaynaklanır.