Yeni bir raporda CDP, küresel olarak karbon fiyatlandırma düzenlemelerindeki gelişmelerin yanı sıra şirketler tarafından yapılan dahili karbon fiyatlandırmasının durumunu değerlendirmek için yaklaşık 6.000 şirketin iklim değişikliği raporlamalarını analiz ediyor.

CDP'nin yeni raporu “Cities on the Route Towards 2030: Building a Zero Emissions, Resilient Planet for All”; pandemiye rağmen 2020 boyunca şehirlerin kararlılıkla devam ettirdiği iklim eylemini gözler önüne seriyor ve 1.5 °C ile uyumlu ve dayanıklı bir gelecek inşa etmek adına iklim biliminin işaret ettiği, bir an önce alınması gereken aksiyonları inceliyor.

CDP raporlama sistemi 20 yılı aşkın süredir sermaye piyasalarına ilişkin en kapsamlı, karşılaştırılabilir ve TCFD ile uyumlu çevresel verileri ve içgörüleri sunmaktadır. Geçtiğimiz sene ilk kez finansal kuruluşlara özgü hazırladığı iklim değişikliği soru seti ile CDP, finansal kuruluşların sağladıkları finansmanları ve bunun global ekonomiye etkisini daha detaylı bir şekilde ölçmeye başladı. 

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.