28 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek webinara kayıt olarak, hem Bilime Dayalı Hedefler Girişiminin net sıfır kritrleri hakkında bilgi alabilir hem de 1 ay sürecek konsültasyon sürecinin açılışına katılabilirisiniz.

 CDPnin 2017 yılından beri yürüttüğü Non-Disclosure (Yanıt Vermeyen Şirketler) Kampanyası 2020'de şimdiye kadarki en geniş yatırımcı sayısına ulaşmıştı. 2020 Non-Disclosure Kampanyası sonuçlarını analiz eden rapor yayımlandı.

İklim Değişikliği, Su Güvenliği ve Ormansızlaşma programları için hazırlanan 2021 yılı soru setlerine, raporlama kılavuz dokümanlarına, derecelendirme metodolojilerine global web sitemizden ulaşabilirsiniz.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.