CDP Forest

Ormansızlaşmanın bilinen en önemli nedenleri arasında hayvancılık ve madencilik faaliyetleri, palm yağı, kauçuk, soya, kereste, kakao ve kahve üretimi bulunmaktadır. Sera gazı emisyonlarının yüzde on ila on beşi, kısmen ormansızlaşma riski taşıyan arz ve talep dinamiklerinden kaynaklanır.

Sürdürülebilir olmayan iş uygulamalarının yanında toprak, su, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkiler, bu ürünlerin üretim ve dağıtım ağlarıyla doğrudan bağlantılıdır. CDP Ormansızlaşma Programı, toplam değeri 136 trilyon ABD dolarını aşan varlıkları ve 280'den fazla büyük satın alım şirketini kapsayan 746'dan fazla yatırımcı adına inisiyatif almaktadır. Şirketler, kapsamlı bir çerçeve sunan CDP Ormansızlaşma Programı ile ormansızlaşmaya sebebiyet verebilecek faaliyetleri ile ilgili riskleri ve maliyetleri verimli bir şekilde yönetebilir. Program, şirketlerin bu alandaki ilerlemelerinin yanı sıra ormanları ve ekosistemleri restore etmeye yönelik proaktif taahhütlerini açık bir şekilde raporlamalarını teşvik eder.

CDP Ormansızlaşma programı, 2019'dan itibaren madencilik sektörünün biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri, riskleri ve fırsatları ile ilgili veri toplamaya başlamıştır.

Ormansızlaşma risklerini yönetmeyi ihmal etmek, şirketler ve finansal kuruluşlar için önemli gelir kayıplarına yol açabilir. 2022'de, CDP aracılığıyla raporlama yapan şirketlerin %60'ı ormansızlaşma ilgili bazı riskleri kabul etti. Bu risklerin potansiyel mali etkisi, açıklama yapan şirket başına ortalama 330 milyon dolarken, riskleri azaltmanın öngörülen maliyeti ise şirket başına, ortalama, 17 milyon dolar olarak ölçüldü. Son analizler, ormansızlaşmanın finans kuruluşların portföylerindeki kömürle ilgili risklere benzer şekilde önemli bir finansal risk haline gelebileceğini gösteriyor. Bu riskleri yönetmek şirketler ve yatırımcılar için büyük önem arz ediyor, aksi durumda şirketleri büyük finans, regülasyon ve itibar sorunları bekliyor.

 

CDP Ormansızlaşma Programı ile ilgili daha detaylı bilgi için bu linke tıklayın.