Mirhan Köroğlu Göğüş, MSc

Projeler Yöneticisi - CDP Türkiye - Sabancı Üniversitesi Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu

Sayın Paydaşlarımız,
Şu anda doğum iznindeyim. İzinli olduğum süre zarfında sizlere CDP kapsamında Proje Yöneticisi
olarak İdil Zeynep Dağdemir ve ‘Young Professional Program’ adayımız Hazal Baştimur destek olacak.

İdil Zeynep Dağdemir
T   0 216 483 96 82
M  0 536 239 53 02
cdp@sabanciuniv.edu
idil.dagdemir1@sabanciuniv.edu

Hazal Baştimur
T   0 216 483 97 25
cdp@sabanciuniv.edu
hazal.bastimur@sabanciuniv.edu

Saygılarımla,
Mirhan Köroğlu Göğüş