Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGFT) ve Hello Tomorrow Türkiye’nin düzenlediği “Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler” konulu uluslararası konferans gerçekleştirildi. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak katıldığı panellerde, temiz enerji, bilim ve teknoloji odaklı olarak kadın liderlerin başarılı stratejileri ve tecrübelerine yer verildi.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, kadınların halen temiz enerji, bilim ve teknolojideki işgücünün yarısından daha azını oluşturduğunu ve karar verme düzeylerinde yeterince temsil edilmediklerini belirtti. Güler Sabancı, kadınların karar alma sürecine katılımının verimliliği artırdığına dikkat çekti.

Güler Sabancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çalışmalar, özellikle enerji sektöründeki cinsiyet çeşitliliğinin, kârlılığı artırdığını ve verimliliği yükselttiğini göstermektedir. Bu noktadan hareketle, temiz ve yenilenebilir enerji konusundaki birçok girişim, kadınların güçlendirilmesine katkı ve destek vermektedir. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, kadınlar dünya nüfusunun yüzde 52'sini oluştururken, bilimdeki kadın araştırmacıların oranı sadece yüzde 30. Açıkça görülüyor ki, kadınların rolü her kademede ve her sektörde iyileştirilebilir.”

About the Author