Dünyadaki tüm şirketlerin %70 ila %90'ını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) küresel emisyonların azaltılmasında ve yenilikçi iklim çözümlerinin piyasada yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor. 

Herkesin kullanımına açık olan ve CDP tarafından hazırlanan bu rehber, KOBİ’lerin aynı anda birden fazla paydaşa iklim etkileri raporlamalarında ve stratejilerini belirlemelerinde rehberlik edecektir. Ayrıca KOBİ destek kuruluşları (danışmanlıklar gibi) ve veri toplayıcılar tarafından KOBİ'lere iklim verilerini açıklama yolunda rehberlik etmek için de kullanılabilir.

Rehberin tamamına ulaşmak için: https://bit.ly/3J4wqXp 

 

 

About the Author