Dünyadaki işletmelerin önemli bir oranı küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir (KOBİ'ler). Küresel olarak, mikro işletmeler (sayısı ondan az çalışanı olan KOBİ'ler) dünyadaki tüm şirketlerin %70 ila %90'ını oluşturmaktadır. Bu nedenle KOBİ'ler, küresel emisyonların azaltılmasında ve yenilikçi iklim çözümlerinin piyasada yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Emisyon verilerini ölçmek, bilime dayalı sera gazı azaltım hedefleri koymak, aksiyon almak, ilerlemelerini raporlamak ve nihayetinde emisyon azaltımı sağlamak için gereken araç ve kaynaklarla donatılmaları  çok önemlidir. Bu rehber, KOBİ'lere tam olarak bunu yapma konusunda yönergeler sağlar. Herkesin kullanımına açık olan bu rehber KOBİ’lerin aynı anda birden fazla paydaşa iklim etkileri ve stratejilerini raporlamalarında rehberlik edecektir. Ayrıca KOBİ destek kuruluşları (danışmanlıklar gibi) ve veri toplayıcılar tarafından KOBİ'lere iklim verilerini açıklama yolunda rehberlik etmek için de kullanılabilir.

 

KOBİ'lerin raporlama yapmasını teşvik etmek ve acil iklim eylemini hayata geçirmek için kullanabilecekleri bu rehberin amacı:

 

 

 

  • Modüler yapısıyla iklimsel veri açıklamasını farklı alanlara yayma esnekliğini sağlama 

  • Anlaşılır, basit bir dil kullanma

  • Herkese açık ve erişilebilir olma

  • Asgari raporlama gereksinimlerini karşılayabilecek seviyede kolaylaştırılmış ve kaynak açısından verimli olma 

  • Diğer raporlama çerçeveleriyle uyumlu olma

 

Bu rehber, KOBİ’ler için 3 ana modül (Ölçme, Taahhüt etme ve Aksiyona geçme) ve 4 ek modülden (Enerji Raporlaması, Tedarik Zinciri Emisyonları, Yönetim & Dayanıklılık, İklim Çözümleri) oluşmaktadır. Her modül, veri kullanıcılarının gereksinimleri ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarını dikkate alarak KOBİ'ler için önemli olduğu düşünülen analzibelirli göstergeler ve metrikler önermektedir. 

 

KOBİ'lerin çeşitliliği nedeniyle, tüm göstergelerin tüm KOBİ'ler için aynı şekilde geçerli olmadığı kabul edilmektedir. Bu çerçeve, temel standartlardan oluşmuştur ve zaman geçtikçe, aynı diğer veri açıklama standartlarında da olduğu gibi detaylandırılacaktır.

 

Rehberin tamamına ulaşmak için: https://bit.ly/3J4wqXp 

 

 

About the Author