• 31 trilyon ABD dolarının üzerinde varlığa sahip 263 finans kurumu, CDP'nin dünyanın en yüksek etkiye sahip şirketlerini çevresel verileri açıklamaya çağıran 2022 kampanyasına katılıyor;

  • Kampanya kapsamında 50 ülkeden 1.473 şirket arasından Tesla Inc, Saudi Aramco, Exxon Mobil Corporation, Glencore, Roche Holding AG, Swatch Group, Volvo Group hedeflendi;

  • Bu yılki kampanya, çevresel raporlama talebinde bulunan finansal kurumların sayısında yıllık %57'lik bir artışla rekor düzeyde katılım sağladı;

  • CDP su ve orman soru setlerine yanıt vermesi istenen şirket sayısı 2021'e göre sırasıyla %51 ve %37 arttı;

  • 2021 kampanyası, şirketlerin doğrudan dahil olduklarında çevresel verilerini açıklama olasılıklarının iki katından fazla olduğunu gösterdi.

Londra; 29 Haziran 2022: Amundi, Aviva, Cathay Financial Holdings, Insight Investment, La Banque Postale, Legal and General, Nuveen, Schroders, Société Générale Private Wealth Management ve Union Investment dahil olmak üzere yaklaşık 29 ülkeden 263 çevresel verilerini açıklamayan finans kuruluşlarının CDP aracılığıyla açıklama yapması için çağrı yapıyor.

22 Haziran 2022 itibariyle; Tesla, Exxon Mobil, Saudi Aramco ve Glencore dahil olmak üzere hedeflenen şirketler, küresel piyasa değerinin 24 trilyon ABD dolarlık bir kısmını kapsıyor ve toplamda yıllık 4.800 megatondan (Mt) fazla karbondioksit saldıkları tahmin ediliyor.

Bu yılki kampanyada seçilen şirketlerin çoğunluğundan (%72) minimum seviyede iklim değişikliği üzerindeki etkilerini açıklamaları istendi. Geçen yıla kıyasla, su güvenliği ve ormanlarla ilgili olan etkileriyle ilgilenen şirket sayısında %51 ve %36'lık bir artış oldu. Bu, iklim ve doğa krizinin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair farkındalığın arttığını, su güvenliği ve ormanla ilgili konularda da kurumsal şeffaflık arayışına girildiğini göstermektedir.

Bu yılki kampanyada yatırımcılar tarafından seçilen şirketlerin dörtte biri (%25) halihazırda CDP aracılığıyla iklim değişikliği, su güvenliği veya orman programlarından birinde verilerini açıklıyor. Bu şirketler için belirlenen başka bir temaya ilişkin verileri henüz raporlamadıkları için kampanyaya dahil edilmişlerdir.

General Electric Company ve Geox, bu kampanyada sadece su ile ilgili verilerini açıklaması hedeflenen şirketler arasında yer alıyor. Benzer şekilde, Toyota Motor Corporation ve Gruppo Mastrotto Spa, yalnızca ormanla ilgili verilerini açıklamayı hedefliyor.

CDP'nin 2022 Non-Disclosure Campaign (NDC) ile yönetilen doğrudan katılım, CDP aracılığıyla çevresel verilerini hiç raporlamamış veya raporlamayı tamamlamamış  şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan bir kampanyadır.

Kampanya, 2017'deki başlangıcından bu yana, geçen yıla göre %57'lik bir artışla finansal kuruluşların katılımında yıllık ortalama %38'lik bir büyüme gerçekleştirdi. Bu artış, imza sahiplerinin en geç 2050'ye kadar net sıfıra ulaşmak için bilime dayalı hedefler belirlemesini gerektiren Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) birliğine dahil olmak üzere net sıfır hedefleri belirlemeye teşvik ediyor.

Yatırımcılar ve finansal kuruluşlar, çevresel etkilerini anlayabilmeleri ve yönetebilmeleri için portföylerindeki şirketlerden çevresel raporlama talep etmektedir.

Geçen yılki Non-Disclosure Campaign, 2020'ye kıyasla yaklaşık %60 daha fazla şirketin raporlama yapmasıyla bugüne kadarki en yüksek yanıt oranıyla sonuçlandı. Bu artış, yatırımcıları tarafından teşvik edilen şirketlerin çevresel verilerini, teşvik edilmeyenlere kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Finansal kurumlar, CDP'nin raporlama sistemi açıkken yaz boyunca şirketlerle iletişime geçecek ve şirketlerden yanıtlarını CDP çevrimiçi yanıt sistemi aracılığıyla yatırımcılara sunmalarını isteyeceklerdir.

About the Author