Son IPCC raporları, ısınmanın 1.5 °C ile sınırlı kalmadığı senaryoda gezegenimizin karşı karşıya olduğu tehditleri açıklıyor.

Sıcaklık artışını 1.5 °C ile sınırlı tutabilmek; şirketlerin çevresel verilerde şeffaflığına, iddialı emisyon azaltım hedeflerine ve net geçiş planları yoluyla acil önlemlerine bağlı.

200'ün altında en yüksek etkiye sahip halka açık şirketlerden oluşan bir grup, endüstriyel emisyonların %80'inden sorumlu olabilir.[1] Paris Anlaşması’nı hayata geçirmek için bu kuruluşların bilimin talep ettiği oranda karbondan arındırılması gerekiyor. Bu, 1.5 °C'lik hedefle paralel olarak tüm ilgili emisyonları kapsayan yüksek oranda emisyon azaltım hedeflerine sahip olmayı gerektiriyor.

CDP aracılığıyla açıklanan kurumsal hedefleri analiz eden CDP/WWF sıcaklık derecelendirme metodolojisi, bu şirketler tarafından şimdiye kadar belirlenen hedeflerin kalitesini değerlendirmek için kapsamlı bir araç.

Bu yaklaşımı kullanarak ve bilime dayalı hedeflere bakarak, dünyanın en etkili şirketlerinden 166'sının iklim hedeflerini değerlendirdik ve mevcut durumun 1.5°C'lik hedeften çok uzak olduğunu tespit ettik.

 

Kapsam 3 emisyonlarının yalnızca %36'sı şu anda yüksek kaliteli düşürme hedef kapsamında

Tedarik zincirlerinde yerleşik veya ürünlerin kullanımı sırasında üretilen emisyonlara Kapsam 3 adı verilir ve tüm kurumsal emisyonların yaklaşık %85'ini oluşturur. Yüksek etkili şirketlerin 1.5°C için gereken karbonsuzlaştırma seviyesine ulaşmak için operasyonların dışına bakmaları önem taşır.

Yüksek emisyonlu şirketlerin doğru yolları takip ederek elde edebileceği potansiyel etkisi büyük olacaktır. Analiz ettiğimiz 166 yüksek etkili şirket grubu arasında, bu şirketlerin değer zincirlerinde yaklaşık 27 gigaton sera gazı eşdeğeri CO2 bulunuyor.[2] Bu, mevcut küresel endüstriyel emisyonların yaklaşık %70'ine eş değer.

Ancak veriler, önem taşıyan noktalarda çok sınırlı hedefler belirleyen şirketlerin olduğunu ortaya koyuyor. Kapsam 3 emisyonlarının yalnızca %36'sı şu anda yüksek kaliteli bir azaltım hedefi kapsamında ve bu da, azaltılma olasılığı olmadan yaklaşık 17 gigaton yıllık emisyon seviyesini geride bırakmaktadır.


Analiz, hedef düzeyinin 2.2°C'lik bir sıcaklık artışı anlamına geleceğini belirlediğinden, hedeflerin yetersizliğini kanıtlamaktadır.[3]

Sıcaklık derecelendirme metodolojisi, kapsanan emisyonların alanını ve hacmini (sınırını) tanımlıyorsa ve hemen harekete geçmeyi teşvik eden kısa/orta vadeli hedefler var ise, bu hedefleri yüksek kaliteli olarak tanımlar.

Sonuç olarak, 2050 zaman çizelgesine sahip hedefler yüksek kaliteli olarak kabul edilmezken, yakın vadeli onaylanmış bilime dayalı hedefler yüksek kaliteli olarak kabul edilir.

Muazzam tedarik zincirlerine ve müşteri hacimlerine sahip dünyanın en etkili şirketlerinin, tam tesirlerini kapsayan yüksek kaliteli hedefler belirleme konusundaki isteksizliği, bu on yılın sonunda emisyonları yarıya indirme olasılığı için büyük bir risk oluşturuyor.

Şirketlerin birçoğu doğrudan emisyonlarını kapsayan hedeflere sahip (Kapsam 1 ve 2), ancak bu emisyonları azaltım konusunda ilerlemeleri yavaş

Yalnızca şirketlerin operasyonel emisyonlarına baktığımızda, analiz emisyonların yaklaşık üçte ikisinin artık yüksek kaliteli bir azaltım hedefi kapsamında olduğunu ve bu hedeflerin toplu olarak 2°C ile uyumlu olduğunu gösteriyor. Doğrudan etkileri üzerinden hareket eden yüksek etkili şirketler açısından kritik bir kitleye ulaşabileceğimizi gösteriyor.

Bu oldukça cesaret verici, ancak Paris Anlaşması’nın hedefinde bir eksiklik yaratıyor. 

Kapsam 1 ve 2, bu şirketlerin emisyonlarının sadece %15'ini temsil ettiği için daha gidilecek çok yol var.


Yüksek etkili grup arasındaki gerçek emisyonlardaki eğilimlerin analizi, gelecekteki emisyonların ortalama 2.3°C'lik bir sıcaklık artışına yol açacağını gösteriyor. Bu, şirketlerin şu anda Paris Anlaşması’nın hedefleri bir yana, ulaşılması daha kolay (doğrudan emisyonlarına yönelik) mevcut hedeflere ulaşmak için doğru yolda olmadıkları anlamına geliyor.

Belirlenen hedefler doğrultusunda gerçek emisyon azaltımları sağlamak için geçiş planlarının daha acil uygulanması gerektiğini görmekteyiz.

Yüksek etkili şirketler toplu olarak 2.7 °C ısınma ile uyumlu

Bu şirketler tarafından açıklanan veya Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından onaylanan emisyon azaltım hedeflerinin (veya emisyon azaltım hedeflerinin eksikliğinin) analizi, Paris Anlaşması ve IPCC biliminin ulaşmamızı talep ettiği 1.5°C hedefinin çok altında olduğunu gösteriyor.

Ancak olumlu olan nokta, şirketler bir kez yüksek kaliteli hedefler belirlediklerinde hırslı olma eğiliminde oluyor. Hedefler belirlediğinde, değerlendirilen hedef seviyesi yaklaşık 2°C'lik bir sıcaklık artışına sahip. Hala Paris Anlaşması’ndan uzak olsa da, bu, kurumsal emisyonların kontrolsüz bir şekilde artmaya devam etmesi durumunda öngörülen 3°C senaryosuyla karşılaştırıldığına önemli bir farkı temsil ediyor.

Kritik adımın, yüksek kaliteye sahip hedefleri olmayan etkili şirketlerin hızlıca kendilerine bir yol çizmeleri gerektiğini kanıtlıyor.

Daha iyi hedeflere ve emisyon indirimlerin gerçekleşmesine ihtiyacımız var

Özetle, dünyanın en fazla karbon emisyonu açığa çıkaran şirketleri, işleri için daha iyi ve daha iddialı sera gazı azaltım hedefleri belirlemezlerse, Paris Anlaşması hedeflerini gerçekleştirmek imkansız gözüküyor.

Müşteri (upstream) tarafı ve değer zinciri (downstream) tarafındaki emisyonlara bakıldığında, gereken azalmaları elde etmek kolay olmayacak. Ancak araçlar kullanarak en fazla karbon emisyonu açığa çıkaran şirketlerin yol gösterme ve kurumsal dünyada hırsları artırma sorumluluğu var.

Birçok yüksek etkili şirket şimdiden öncülük ediyor. Burada değerlendirilen 166 şirketin %70'inden fazlası CDP'ye bir tür yüksek kaliteli hedef açıkladı veya bir tanesini Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından onaylattı.

Bu iyi bir ilerleme, ancak Kapsam 1 ve 2'ye çok fazla odaklanılıyor ve hedefler sadece başlangıç ​​noktasında. 

Sadece hedefleri değil, aynı zamanda net geçiş planlarını ve gerçek azalmaların gerçekleştiğine dair kanıtları da görmemiz gerekiyor.

Finansal kurumlar kritik bir rol oynamakta. Örneğin, 2022 CDP Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’ne katılarak, en yüksek emisyonlu şirketlerden yüksek kaliteli hedefler belirlemelerini doğrudan istemeli ve onları güvenilir geçiş planları geliştirmeye teşvik etmelidirler.

Bu analiz için kullanılan CDP sıcaklık derecelendirme veri seti, finansal kuruluşların portföylerini analiz etmek, kurumsal hedeflerin kalitesini karşılaştırmak ve net sıfır veya Glasgow Financial Alliance for Net-Zero hedeflerini yerine getirmek için kullanılabilir.


Tablo 1 - Tablo 2 ve Tablo 3'ü görmek için tıklayınız.


 

[1] This analysis was available for 88% of the companies with a target.

[2] This analysis did not account for double-counting of GHG emissions. Data: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/

[3] For the analysis, companies without a valid target were assigned a default temperature score of 3.2 °C.

 
 
 

About the Author