CDP'nin çevresel raporlama platformu tarafından geliştirilen Su Etkisi Endeksi "Water Watch", en kirletici ve en çok su tüketen sektörleri ortaya çıkardı.

  • Türünün ilk örneği olan endeks, 200'den fazla endüstriyel faaliyeti suya potansiyel etkisi bakımından değerlendirdi.
  • Endeks, giyim, finans ve fosil yakıt sektörlerinin su kaynakları üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı.
  • Etkisi en büyük şirketler arasında olan Exxon Mobil ve Chevron Corporation, on yılı aşkın bir süredir CDP aracılığıyla su verilerini açıklamıyor.
  • Yatırımcılar bu endeksi portföylerinin su kaynakları ve su güvenliği üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için kullanabilecekler.

Water Watch Nasıl Çalışıyor?

Endeks, her bir endüstriyel faaliyetin değer zincirinin farklı aşamalarında olan su etkilerini değerlendiriyor. Hazır giyim ve tekstil sektörü, pamuk tarımı, hayvancılık, petrol ve doğalgaz çıkarma ve madencilik, su kaynakları üzerinde en büyük potansiyel etkiye sahip olduğu tespit edilen sektörler arasında.

Endeks çevresel etkiye odaklanması açısından su kaynaklı iş risklerini ölçen diğer araçlardan ayrılıyor. Bununla birlikte çevresel etki ile iş riskleri arasındaki karşılıklı bir ilişki, su üzerinde yüksek çevresel etkisi olan bir endüstride operasyonlarını yürüten şirketlerin daha büyük risklere maruz kalmasına neden oluyor. 

CDP sınıflandırma sistemi içinde 200'den fazla endüstriyel faaliyete sahip. Endeks her bir endüstriyel faaliyet için değer zincirinin 3 farklı aşamasına odaklanıyor: doğrudan operasyonlar, tedarik zinciri ve ürün kullanımı. Her bir faaliyetin su tüketimine bağımlılığı ve su kirletme potansiyeli 0’dan (etki yok) 3'e (yüksek etki) kadar değerlendiriliyor ve bu sayede 0-18 arası değişen bir endüstri skoru elde ediliyor. 

Bu endeks, finansal kurumların farklı endüstriyel faaliyetlerin su kaynakları üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlaması açısından da bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan endeks, finansal kurumların su risklerini anlama ve bu doğrultuda bu riskleri ele almaları için gerekli olan veri eksikliğini kapatıyor. Bu endeks aracılığıyla CDP, sermaye piyasalarına su güvenliği konusunda harekete geçmeleri için gerekli verileri sağlamayı hedefliyor.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

About the Author