CDP, 2019 yılından itibaren kendisine İklim Değişikliği alanında raporlama yapan şirketlerin tümüne* İklim Değişikliği skorlarının yanında yeni bir derecelendirme sunuyor, bu derecelendirmenin adı Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesini (Supplier Engagement Rating veya diğer adıyla SER). CDP Tedarik Zinciri Programı katılımcıları ve müşterilerinin talebiyle bu programa katılan şirketler zaten 2016 yılından beri Tedarikçi Katılımı Derecelendirmelerine ulaşmaktaydı. CDP 2019 yılında ise bu derecelendirmeyi yalnızca yatırımcılarının talebiyle Tedarik Zinciri Programına katılan şirketlere de sunarak önemli bir yeniliğe imza atıyor.

Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesi (Supplier Engagement Rating/ SER) Nedir?

Bir organizasyonun ortalama karbon emisyon miktarı direct operasyonlarından kaynaklanan emisyon miktarından ortalama 5.5 kat fazla. Bu çıktılardan da görüldüğü üzere organizasyonların küresel emisyonu azaltma mücadelesinde tedarik zincirlerini sürece aktif olarak dahil etmelerinin önemli olumlu etkileri olabilir. CDP bu yüzden Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesini 2019 yılında İklim Değişikliği sorularına yanıt veren tüm şirketlere açık ve ulaşılabilir hale getiriyor. Bu derecelendirme şirketlerin tedarikçilerini iklim değişikliği konusunda sürece ne kadar dahil ettiklerini değerlendiren bir harf notu olarak belirleniyor ve CDP’nin Tedarik Zinciri Raporuyla benzer zamanlarda yayımlanıyor (CDP Küresel Tedarik Zinciri Raporuna buradan ulaşın ve 2018 Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesi liderlerine CDP websitesi üzerinden ulaşın).

Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesi Nasıl Hesaplanır?

CDP, tedarikçi katılımıyla ilgili şirketlerin performansını yönetişim, hedefler, Kapsam 3 emisyonu ve değer zinciri katılımıyla ilgili önceden belirlenmiş CDP İklim Değişikliği sorularına verilen yanıtlara göre değerlendirir. 2019 Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesi Metodolojisine buradan veya diğer CDP derecelendirme metodolojilerinin de mevcut olduğu bu kılavuz sayfadan ulaşılabilir.

Ayrıca CDP 2018 yılı cevaplarına göre katılımcılara bir 2018 yılı Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesi sunuyor. Böylelikle şirketler bir sonraki yıla daha fazla bilgilenmiş bir şekilde hazırlanabilirler.

* 2018 yılı Tedarikçi Katılımı Derecelendirmeleri halka açılmayacağı gibi yatırımcılar ve müşterilerle de paylaşılmayacak, ve bahsi geçen seneye ait derecelendirmelerin katılımcılara sunulmasının arkasındaki motivasyon; bu resmi olmayan derecelendirmenin şirketlerin gösterge panellerindeki kılavuz aracından ulaşılabilen 2018 Metodolojisi altında, katılımcıların tedarikçilerini sürece dahil etme performanslarını görebilmelerini sağlamak. Ayrıca CDP’nin 2019 Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesi Metodolojisinde önceki yıla göre yalnızca ufak değişiklikler yapıldı.

CDP Tedarikçi Katılımı Derecelendirmelerini Yayımlıyor Mu?

Tedarikçi Katılımı Derecelendirmeleri gizlidir ve CDP websitesi veya herhangi bir raporda –eğer derecelendirmeden A alınmadıysa- yayımlanmaz. Sonuçlar katılımcılara e-posta ve kurumsal gösterge panelleri üzerinden iletilir. 2019 yılının yanıtlarına göre hesaplanacak olan Tedarikçi Katılımı Derecelendirmeleri yatırımcılarla paylaşılmaz ancak eğer şirket göndermişse talep eden müşterilerle paylaşılır.

Tedarikçi Katılımı Derecelendirmeleriyle İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşılır?

  • Tedarikçi Katılımı Derecelendirmesine giriş niteliğinde olan ve getirileriyle 2019 metodolojisinin anlatıldığı Webinar’ı dinleyin.
  • CDP’nin Tedarik Zinciri Derecelendirmesine Giriş (Sıkça Sorulan Sorularla Beraber) belgesini okuyun.

---

CDP Küresel Tedarik Zinciri Raporu 2019'a ulaşmak için lütfen tıklayınız.

About the Author