Bilim, iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki kalıcı etkilerden kaçınmak için 2050 yılı itibarıyla net sıfır karbon hedefine ulaşmamız gerektiğini söylemektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için, şirketlerin vakit kaybetmeden net sıfır karbon taahhütü vererek 2050’den önce bu taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Yatırımcılar ise yatırımlarını yaparken bu şirketleri önceliklendirmeli ve portföylerini maksimum 1.5 ° C küresel sıcaklık artışı ile uyumlu hale getirmelidir.

CDP, yatırımcılarının portföylerinin 1.5 derece hedefine ne kadar hizmet ettiğini görebilmesi ve portföylerini buna göre düzenleyebilmesi adına WWF ile iş birliği içinde yepyeni bir kurumsal derecelendirme sistemine imza atıyor: CDP Sıcaklık Artışı Derecelendirmeleri.

CDP’nin binlerce şirketin iklim hedefleri ve sera gazı emisyonları verilerini ayrıntılı bir şekilde içeren veritabanı, uzman veri analitiği ekibi tarafından işleniyor. Böylece, farklı formatlardaki şirket hedefleri karşılaştırılabilir sıcaklık derecelerine çevriliyor ve şirketler bu sıcaklık dereceleri üzerinden skorlanmış oluyor. Bu şekilde şirketlerin herbirinin kurumsal iklim hedefi, farklı iklim senaryoları çerçevesinde daha kolay yorumlanabiliyor.

CDP Sıcaklık Artışı Derecelendirmeleri’nde şirketlerin tüm emisyonlarını sistematik olarak değerlendirerek kısa, orta ve uzun vadeli zaman dilimleri dahil olmak üzere operasyonel emisyonları (kapsam 1 ve 2) ve total değer zinciri emisyonları (kapsam 1, 2 ve 3) için ayrı derecelendirmeler (°C cinsinden) üretilir.

Kamuya açık iklim hedefleri olmayan ya da hedeflerini oluştururken tüm emisyonlarını hesaba katmayan (örneğin kapsam 3 emisyonlarını hesaba katmayan) şirketlere önceden belirlenmiş (default) bir sıcaklık derecesi atanır.

CDP Sıcaklık Artışı Derecelendirmeleri neden önemlidir?

  • Saydam: CDP ve WWF tarafından geliştirilen ve Science Based Targets Initiative tarafından kullanılan kamuya açık ve uzman onayı almış bir metodoloji kullanılır.
  • Yenilikçi: Varolan sera gazı emisyonu ölçüm yöntemlerinin aksine inovatif bir kurumsal derecelendirme sistemi sunar.
  • Bilim temelli: Derecelendirme metodolojisi Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve Entegre Değerlendirme Modellemesi Konsorsiyumu (IAMC) esas alınarak geliştirilmiştir.
  • Kapsam 3 emisyonlarını içerir: Hesaplamada kapsam 3 emisyonları da dikkate alınır; böylece şirketin tüm değer zinciri derecelendirmeye dahil edilmiş olur.
  • Ayrıntılı: Şirketlerin kapsam 1, 2, 3 emisyonları üç farklı zaman aralığında (kısa, orta, uzun vade) incelenir.
  • CDP verileri kullanılır: Şirketler tarafından CDP platformu aracılığıyla raporlanmış sera gazı emisyonu ve iklim hedefi verileri kullanılır.
  • Standardize: Derecelendirmeler, finansal kurumlar tarafından portfolyo analizinde ya da hedef belirlemede kullanılabilir.

 

CDP-WWF Sıcaklık Artışı Derecelendirmeleri metodolojisine ulaşmak için buraya tıklayınız.

CDP Sıcaklık Artışı Derecelendirmesi tanıtım broşürüne ulaşmak için buraya tıklayınız.

About the Author