2023'te hayata geçirilen CDP Corporate Environmental Action Tracker (CEAT), CDP verilerini kamuya açmayı ve erişilebilirliğini artırmayı hedeflemektedir. CEAT, kullanıcı dostu arayüzüyle herkes tarafından erişilebilir güncel veriler sağlayarak, küresel ekonominin dönüştürülmesinde de önemli bir rol oynamayı amaçlıyor.

CEAT, CDP verilerini bir araya getirerek şirketlere, sermaye piyasalarına ve sivil topluma kapsamlı bir çevresel veri seti sunan interaktif bir araçtır. CEAT, İlerlemeyi ölçmek için bir dizi gösterge kullanmakta ve küresel, ülke/alan, finansal endeks ve sektör düzeylerinde görünümler sunmaktadır. Kullanıcılar, 2019'dan bu yana, CDP aracılığıyla açıklanan taahhütlere ilişkin kurumsal ilerlemeyi takip edebilir ve verileri daha bilinçli kararlar almak için kullanabilirler. CEAT aynı zamanda bu taahhütleri yerine getirmenin yahut getirmemenin potansiyel etkisine ilişkin de içgörü sağlar.

Küresel emisyonların %16'sını oluşturan yaklaşık 10.000 şirketten veri toplayan takip sistemi, dünyanın en büyük kurumsal çevre veri seti üzerine inşa edilmiştir. CEAT, tüm CDP veri setinin bir alt kümesi olan (yaklaşık %50) Kapsam 1 verilerini toplamaktadır ve bunu yaparken güvenilir ve kullanıma hazır verilere öncelik verir. Böylelikle takip sistemine yalnızca yeterli ve güvenilir emisyon verilerine sahip şirketlerin dahil edilmesi sağlanır.

Sonuçlar, analizin dayandığı raporlama yılından önceki takvim yılına atıfta bulunur. Örneğin, 2021 raporlama yılı olarak gösterilen veriler, 2022 açıklama döngüsündeki anket yanıtlarından elde edilmiştir.

CEAT, iklim değişikliğinin karşı karşıya olduğumuz küresel çevre sorunlarından yalnızca biri olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla iklim krizine mucizevi bir çözüm getirme iddiasında bulunmak yerine, çözüm sürecine ilişkin aklımızdaki sorulara cevaplar arayabileceğimiz bir mercek görevi görüyor. Gelecekteki dönemlerde CEAT, CDP'nin diğer çevresel verilerini de platforma entegre ederek paydaşların iklim ve çevresel krizlerin üstesinden gelmek için bütüncül bir yaklaşım benimsemesine olanak tanımayı amaçlamaktadır.

About the Author