Önümüzdeki beş yıl boyunca, işletmelerin, şehirlerin ve hükümetlerin şeffaflığını ve hesap verebilirliği daha fazla desteklemek için sistemlerimizi ve süreçlerimizi geliştireceğiz.

  • Halihazırda dünyanın en büyük küresel çevresel veri havuzuyuz, ancak 2025 yılına kadar bunu en yüksek etkiye sahip şirketlerin %90'ını kapsayacak şekilde büyüteceğiz.
  • Yatırımcıların, işletmelerin, şehirlerin ve hükümetlerin gereken aciliyetle hareket etmelerine yardımcı olabilmek için, kanıtlanmış, yinelemeli metodolojilerimizi daha fazla çevre sorunu için uygulayacağız.
  • Çevresel, Sosyal ve Yönetişimdeki (ESG) “E” tanımımızı, okyanuslar, arazi kullanımı, biyolojik çeşitlilik, gıda üretimi ve atık dahil olmak üzere gezegesel sınırlarını kapsayacak şekilde genişleteceğiz.
  • Sistemimizin kapsamını artırmak için daha fazla aktörle birlikte çalışacağız. CDP, 2025 yılına kadar, kurumsal ve şehir eylemlerinin niteliğini, kapsamını ve hızını izlemek için açık bir mekanizma olacak.
  • Açıklama ve puanlama sistemleri aracılığıyla hedef doğrulama ve ölçme, raporlama ve doğrulama süreçlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için Bilime Dayalı Hedefler girişimi ile birlikte çalışacağız.
  • Şirketleri hedefler belirleme ve somut geçiş planları oluşturmaya ve bunlara karşı performanslarını ölçmeye teşvik etmek ve desteklemek için çok daha fazlasını yapacağız.

CDP’nin 5 yıllık stratejisine buradan ulaşabilirsiniz.

About the Author