• CDP’nin toplam değeri 27 trilyon dolar olan 16.500'den fazla yatırım fonunu kapsayan analizi, toplam varlıkların %0,5'inden azının Paris Anlaşması'nın 2°C'nin altı hedefliyle uyumlu olduğunu gösterdi.
  • Paris anlaşmasıyla uyumlu fonların yüzdesi Kapsam 3 emisyonları hesaba katıldığında %0,5'ten %0,2'ye (65 bireysel fona) kadar düşüyor.
  • CDP verileri, bu fonların büyük çoğunluğunun küresel ısınmanın 2,75 °C'nin üzerinde olmasına sebep olacak varlıklara yatırım yaptığını ortaya çıkardı.
  • Toplamda yalnızca 158 bireysel fon "2°C'nin oldukça altında" olarak değerlendirilirken, 8.000'den fazla (varlıkların %62'si) fonun 2.75°C'nin üzerinde olduğu, sadece 102 fonun 1.5°C iklim hedefiyle uyumlu olduğu ortaya çıktı.
  • Araştırmanın verileri, şirketlerin emisyon azaltma hedeflerine ve geçmiş performanslarına dayanmakta.

About the Author