Şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarının yıllık değerlendirmesini yapan ve S&P tarafından hazırlanan Sustainability Yearbook 2020 yayımlandı. Rapor CDP'den ve çevresel raporlamanın öneminden de bahsediyor.

İndirebilmek için lütfen tıklayınız: https://yearbook.robecosam.com/downloads/

About the Author