2023 yılında 23.000'den fazla şirket çevresel performans verilerini CDP aracılığı ile raporladı. Çevresel verilerini açıklayan şirket sayısının her yıl artmasıyla birlikte CDP'nin hesap verebilirlik mekanizması olarak rolü güçleniyor. Bu bilgi notu, gelişen çevre raporlama mekanizmasına dair içgörü sağlamak için CDP'nin elindeki zengin veri kaynağını kullanıyor ve çevresel temalara ilişkin temel bulgulara ve ortaya çıkan eğilimlere genel bir bakış sunuyor.

 

Genel bulgular şu yönde;

 

  • İklim ve doğa raporlamaları arasında büyük uçurumlar var; şirketlerin yalnızca %38'i iklim değişikliği dışındaki çevresel verilerini açıklıyor. Ancak risk ve fırsatların şeffaflığı için tüm yönleriyle doğa raporlamasının yapılması elzemdir. 

 

  • İklim Değişikliği, Ormanmansızlaşma ve Su Güvenliği programları kapsamında raporlama yapanların %50-75'i çevresel fırsatlar ile ilgili açıklamada bulundu. Raporlama yapan tüm kuruluşların ise yalnızca %10'u yenilenebilir enerji tüketimine yönelik hedefler belirledi.

 

  • Fosil yakıtları aşamalı olarak ortadan kaldırmaya yönelik kurumsal istek yeterli aşamada değil. Finansal kuruluşların, portföylerini genişletmek ve ekonomik dayanıklılığı artırmak için sermayelerini yenilenebilir enerjiye yönlendirmesi gerekiyor.

 

2023 Yılı Global Ön Sonuçlarına Göre;

 

  • Raporlama yapan şirket sayısı önceki yıla kıyasla %24 arttı. Bu sayı 2020'ye kıyasla %140'ın üzerinde bir artışı işaret ediyor. 8.000 şirket ise, 2023'te ilk kez raporlama yaptı.

 

  • Bu yıl, İklim Değişikliği Programına yanıt veren şirketlerin %63'ü, Ormansızlaşma Programına yanıt verenlerin %73'ü ve Su Güvenliği Programına yanıt verenlerin %50'si, işleri üzerinde önemli finansal veya stratejik etki potansiyeli olan çevresel fırsatları raporladı. Riskleri yönetme maliyetlerinin, iklim değişikliğinin potansiyel finansal etkisinden daha çok daha düşük olduğu bildirildi.

 

  • Finansal kuruluşlar portföy şirketlerinin etkilerini temalar özelinde ölçmeye başladı. Portföy şirketlerinin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçtüğünü bildiren finansal kuruluşların sayısı 2023'te %66'dan %72'ye yükseldi.

 

  • 2023 yılında enerji geçişi için kritik olan sektörlere dahil (enerji üretimi, fosil yakıtlar ve madencilik) 637 şirketten Su Güvenliği Programına yanıt vermeleri istendi. Bunlardan yalnızca 180 şirket raporlama yaptı.

 

  • Fosil yakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin raporlama oranı %21 olarak ölçüldü. Sektörün tüketimi üzerindeki kritik etkisine rağmen raporlama yapan şirket sayısı şaşırtıcı derecede düşüktü.

Türkiye’ye dair ayrıntılı rapor Nisan ayında yayınlanacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen linki ziyaret edin.

 

About the Author