SustainAbility, 2010 yılında şirket ve yatırımcıların karar verme mekanizmalarını ESG derecelendirmeleriyle ilgili güncel veriler sunarak bilgilendirmeye yönelik 2 dereceli bir araştırma çalışması olan “Rate the Raters” programını başlattı. Çalışmalarına başladığı 2010 yılından bu yana programın birincil amacı kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmelerinin kalite ve şeffaflıklarını değerlendirmek.

SustainAbility’nin yeni raporu “Rate the Raters 2019: Expert Survey Results”, 2019 yılı için çıkarılması planlanan 2 rapordan ilki. Bu rapor kurumlardan, Sivil Toplum Kuruluşlarından (STK'lardan), hükümetlerden, akademisyenlerden ve diğer sektörlerden 300’den fazla sürdürülebilirlik profesyonelinin oylarıyla oluşturulmuştur. Bu yıl için planlanan ikinci rapor ise yatırımcı perspektifinden anket ve röportaj gibi yöntemler de kullanılarak elde edilen verileri analiz edecek.

Rapora göre 2018 yılında CDP’ye ait ESG derecelendirmelerini “yüksek kaliteli” olarak değerlendirenlerin oranı %67 ve CDP bu alanda birinci durumda. Değerlendirmeler Avrupa ve Kuzey Amerika olarak iki ayrı bölgede incelendiğinde ise görülüyor ki CDP’nin verileri gene kalite ve şeffaflıkları açısından birinci olarak değerlendirilmekte; Kuzey Amerika perspektifine göre cevap verenlerin %74’ü CDP verilerini yüksek kaliteli olarak değerlendirmiş, Avrupa’da ise bu oran %67.

Düşünce kuruluşlarından (think tank), akademisyenlerden ve STK'lardan gelen cevaplara göre de CDP’nin ESG derecelendirmeleri %60 oranında yüksek kaliteli olarak değerlendiriliyor. Bu alanda CDP ikinci sırada.

Tablo, sektörlerin ESG değerlendirmelerini kalite açısından nasıl değerlendirdiklerini göstermekte.

Derecelendirmelerin ne kadar faydalı olup olmadığı konusunda da CDP ön sıralarda yer almakta; cevaplayanların %52’si CDP’nin verilerini işe yarar bularak bu alanda da CDP’yi 2. sıraya taşıdı.

CDP ayrıca ESG derecelendirmelerinin kalite ve işe yararlılığı birlikte incelendiğinde de %52 ile en yüksek ikinci sırada.

Tablo, 2018 yılında ESG derecelendirmelerinin ne kadar faydalı bulunup bulunmadığını göstemekte. 

 

---

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız

About the Author