Yeni bir raporda CDP, küresel olarak karbon fiyatlandırma düzenlemelerindeki gelişmelerin yanı sıra şirketler tarafından yapılan dahili karbon fiyatlandırmasının durumunu değerlendirmek için yaklaşık 6.000 şirketin iklim değişikliği raporlamalarını analiz ediyor.

Dünyanın en büyük 500 şirketinin neredeyse yarısı dahil olduğu araştırma, dahili karbon fiyatlandırmasının daha fazla benimsenmeye başladığını, dahili karbon fiyatlandırmasını kullanan veya kullanmayı planlayan şirketlerin sayısının sadece beş yılda %80 arttığını gösteriyor. 

Veriler, şirket içinde dahili bir karbon fiyatı belirleyen ve emisyonları azaltmak için başka önlemler alan şirketler arasında bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor. Halihazırda dahili bir karbon fiyatı belirleyen şirketler aynı zamanda kapsamlı emisyon azaltım hedefleri belirliyor veya daha fazla yenilenebilir enerji kullanıyor.

Birçok şirket, emisyon maliyetlerini artırabilecek ve işleri üzerinde finansal bir etkiye sahip olabilecek mevcut veya gelecekteki düzenlemelere karşı hazırlıklı olmak için dahili karbon fiyatlandırmasını kullanıyor. Hükümetler ve düzenleyiciler tarafından ise dünya genelinde 2019'da 61 karbon fiyatlandırma girişimi uygulanıyor veya planlanıyordu; 2021 itibarıyla bu sayı 64’e yükseldi.

1.830 şirketin şu anda karbon fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelerle karşı karşıya olduklarını veya bunu beklediklerini raporlamasına rağmen bunların %60'ı konuyu işleri için önemli bir risk olarak tanımlamadı.

CDP'nin 2020'deki en son verileri, sadece beş yıl içinde dahili karbon fiyatlandırmasını kullanan veya kullanmayı planlayan şirketlerin sayısında %80'lik bir artış olduğunu gösteriyor

Şu anda 2.000'den fazla şirket, dahili karbon fiyatlandırmasının kullandıklarını ya da kullanmayı planladıklarını CDP’ye raporluyor. Bu şirketlerin birleşik piyasa değeri, CDP'nin 2017'deki en son raporunda 7 trilyon ABD doları iken bugün bu rakamı neredeyse dörde katlayarak 27 trilyon ABD Dolarını aştı.

Piyasa değerine göre dünyanın en büyük 500 şirketinin yaklaşık yarısı şimdi karbon için dahili bir fiyat belirliyor veya önümüzdeki iki yıl içinde bunu yapmayı planlıyor; bu da 2017'deki son raporumuzdaki sayıdan yaklaşık iki kat daha fazla.

Analize dahil edilen 13 sektörden 11'i, 2019-2020 arasında dahili karbon fiyatlandırması kullanan veya kullanmayı planlayan şirketlerin oranında bir artış bildiriyor

-Bu açıdan en yüksek büyüme, bir önceki yıla göre %6,2 artış gösteren finansal hizmetler alanında oldu

-Enerji ve fosil yakıt endüstrileri, 2018'den bu yana bir dahili karbon fiyatı kullanan veya kullanmayı planlayan şirketler arasında en yüksek orana sahipler. CDP verileri gösteriyor ki; yine enerji ve fosil yakıt şirketleri en çok düzenlemeye maruz kalan endüstriler oldu.

Neredeyse coğrafi olarak tüm bölgeler 2018'den bu yana karbon fiyatı belirleyen veya bunu planlayan şirketler nezdinde artış olduğunu bildiriyor

Asya kıtası, dahili bir karbon fiyatı kullanan veya bunu planlayan toplam şirket sayısındaki en büyük mutlak artışı gördü. Avrupa'da yerleşik şirketler ikinci, Kuzey Amerika’dakiler ise üçüncü sırada yer aldı. Afrika şirket sayısı olarak sıralamada sonra yer almasına rağmen, özellikle Güney Afrika'daki vergilere bağlı olarak, dahili karbon fiyatlandırmasını kullanan veya kullanmayı planlayan şirket oranı bakımından en yüksek sırada.

Dahili karbon fiyatlandırması, emisyon azaltım faaliyetleriyle el ele gidiyor

CDP verileri, karbon için fiyat belirleyen şirketlerin, aynı zamanda bilime dayalı bir hedef (SBT) belirleme veya yenilenebilir kaynaklardan enerji elde etme gibi iklim değişikliği konularını iş stratejilerine entegre etmek için başka stratejik adımlar da attıklarını gösteriyor.

Gölge fiyatlandırma (shadow pricing), en yaygın dahili karbon fiyatlandırması türü

10 şirketten 5'i 2020'de gölge fiyat kullandığını açıkladı ve bu tür fiyatlandırma, CDP dahili karbon fiyatlandırması hakkında bilgi talep etmeye başladığından beri kullanılan en yaygın fiyat türü oldu. 2020 yılında, dahili karbon fiyatı olan şirketlerin %90'ı bunun kapsam 1 (doğrudan) emisyonlarını karşıladığını açıkladı.

Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

About the Author