The Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) ve CDP, finans kuruluşlarının "Finans Sektörü için PCAF Küresel Sera Gazı Muhasebesi ve Raporlama Standardını” kullanarak finanse edilen emisyonlarını ölçme ve raporlama kapasitesini artırmak için iş birliği yaptı.

Bu ortaklık, PCAF ve CDP'nin kaynak ve networklerini birleştirmelerine olanak tanıyacak. Kapasite geliştirme çalışmalarıyla bu iş birliği, finans kurumlarının karbon yoğun sektörlere maruz kalmalarını ve bu sektörlerin iklim üzerindeki etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Finanse edilen emisyonların değerlendirilmesi ve açıklanması, finansal kurumlara portföylerinin karbon ayak izlerini ve küresel iklim hedefleriyle ne kadar uyumlu olduklarını gösteriyor. TCFD tavsiyeleri doğrultusunda, PCAF ve CDP, finanse edilen emisyonların hesaplanması ve açıklanması için erişilebilir adımlar sağlıyor.

CDP'nin araştırmasına göre, finanse edilen emisyonlar operasyonel emisyonlardan 700 kat daha fazla. Yani, neredeyse tüm finansal kurumların iklim etkisi ve riski, daha geniş ekonomide finanse ettikleri faaliyetler tarafından belirleniyor. Ancak, CDP aracılığıyla çevresel verilerini açıklayan finansal kuruluşların yalnızca dörtte biri portföy emisyonlarını açıklıyor. Bu iş birliği sayesinde, CDP ve PCAF, iklim raporlamasındaki kritik veri boşluğunu doldurmak için PCAF Standardına uygun olarak, CDP'nin Finansal Hizmetler İklim Değişikliği Anketi aracılığıyla, finanse edilen emisyonları bildiren finansal kurumların sayısında bir artış bekliyor.

PCAF ve CDP, ilgili finansal kurum ağları için çalıştaylar, raporlar ve vaka çalışmaları geliştirmek için birlikte çalışacak. Materyal, PCAF Standardı ile uyumlu olarak, finanse edilen emisyonların muhasebeleştirilmesi ve TCFD ile uyumlu olarak raporlanmasına odaklanacak.

About the Author