Pandemi döneminde çevresel raporlama yapmak neden önemli?

 

  • CDP, 2000 yılında kurulurken sermaye piyasalarını şeffaf veri paylaşımı aracılığıyla iklim krizine karşı harekete geçirme amacını taşıyordu. 20 yıl boyunca, çevresel raporlamanın bilinmeyen bir konseptten adeta bir norma dönüşmesine öncülük ettik.

 

  • CDP’nin 20. senesini kutlayacağı 2020, eşi benzeri görülmemiş 10 yıllık bir iklim hareketinin ilk yılı olmalı. Çünkü IPCC’nin raporuna göre 2030 yılına gelindiğinde küresel sera gazı emisyonlarının 2010 yılına kıyasla yarı yarıya azaltılmış olması gerekiyor. Zamanımız bu kadar azken, ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle COP26 2021’e ertelendi. Karantina sebebiyle emisyonlarda gözlemlenen düşüş de bizi yanıltmamalı, salgın sonrası dönemde emisyonların hızla artacağı konusunda uzmanlar uyarıyor.

 

  • Özellikle iklim değişikliğinin bir “risk çarpanı” olması yani diğer krizlerle kesişen noktalarının bulunması ve diğer krizleri derinleştirebilmesi de dikkate alınması gereken bir başka konu.

 

  • COVID-19 salgını, tedarik zincirlerinde ve iş modellerinde esnekliğin -yani şoklara ve aksaklıklara uyum sağlama ve bunların üstesinden gelebilme kabiliyetinin- ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çevresel risklerin önceden belirlenmesi de, şirketleri gelecekteki çevre kaynaklı risklere karşı daha “esnek” hale getirecektir.

 

  • Güvenilir verilerin şeffaf paylaşımı, küresel krizlerin etkili bir şekilde yönetilmesi için önemlidir, bu durum COVID-19 krizinde de, çevresel krizlerle mücadelede de geçerlidir. Ölçmediğiniz riskleri yönetmeniz mümkün değildir, çevresel raporlamayı risklerle mücadelede önemli kılan budur. Kurumsal risklerin şeffaflığı, ekonomideki diğer aktörlerin (yatırımcılar, alıcılar, düzenleyici kurumlar) veriye dayalı ve güvenilir bilgilerle net ve efektif aksiyonlar almalarına yardımcı olur. Tüm bu sebeplerle, şirketler ve belediyelerin CDP aracılığıyla çevre raporlaması yapmaya ve taahhütlerini güçlendirmeye devam etmesi şimdi hiç olmadığı kadar önemli.

About the Author