Yeşil Düzen Belgesi, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa ekonomisinin ve finansal sisteminin merkezine sürdürülebilirlik konusunu koyduğunu açıkça gösteriyor. Avrupa Liderleri de, COVID-19 sonrası “yeşil iyileşme” sözü vererek sürdürülebilir bir ekonomi yaratma konusundaki kararlılıklarını gösteriyorlar.

Avrupa Birliği’nin ESG (Çevre-Sosyal-Yönetişim) konularında şirketlerin raporlama yapmasını zorunlu kılan yönergesi Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ise, Avrupa ekonomisini sürdürülebilir yatırımlara teşvik ediyor. Avrupa'daki en büyük 6.000 şirkete uygulanan bu yasa, bu şirketlerin yıllık raporlarında paylaşmaları gereken iklim ve çevre verileriyle alakalı çerçeveyi çiziyor.

Yakın zamanda, Avrupa Komisyonu bu yasayı daha güçlü ve etkin hale getirebilmek için şirketlerden ve yatırımcılardan görüş talebinde bulundu. CDP Europe da görüş bildirenler arasındaydı ve yasanın revizyonu için aşağıdaki 5 tavsiyeyi Avrupa Komisyonu’na iletti:

1- Şirketlerden bilimin sunduğu en güncel iklim ve çevre bilgileri ışığında uzun vadeli planlar ve hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını açıklamaları istenmeli.

2- Çevresel meselelerin en azından iklim değişikliğinin azaltımı, iklim değişikliğine uyum, su güvenliği, arazi kullanımı ve emtia odaklı ormansızlaşma konularını içerdiğinin altı çizilmeli. Sürdürülebilir ticari faaliyetlerin tanımlandığı yeni AB taksonomisine atıfta bulunulabilir.

3- TCFD'nin tavsiyeleri doğal sermayeye daha geniş bir perspektifte uygulanmalı. Şirketlerin kurumsal yönetim raporlamalarının ve finansal olmayan raporlamalarının bir parçası olarak iklim ve doğal sermayeyle ilgili verilerini de açıklamaları sağlanmalı.

4- Finansal ve finansal olmayan bilgiler arasındaki bağlantıları daha güçlü hale getirebilmek için, şirketlerin TCFD tarafından tavsiye edilen strateji, risk yönetimi, metrikler, hedefler gibi başlıklarda da raporlama yapılması talep edilmeli.

5- Şirketlerin yıllık raporlarında finansal olmayan verilerini finansal verilerden ayrı bir şekilde açıklamalarına olanak tanıyan muafiyeti ortadan kaldırarak finansal olmayan verilerini de zorunlu olarak raporlamaları sağlanmalı.

 

CDP'nin görüşlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

About the Author