2019 yılı iklim tartışmaları için önemli bir yıl oldu. Konuyla ilgili farkındalık daha da arttı, iklim değişikliği aktivizmi dünya genelinde gerçekleşen protesto ve grevlerle görülmemiş bir hız kazandı, medya bu konularla çalkalandı. Bu da hükümetlerin, yasa koyucuların ve uluslararası kuruluşların iklim değişikliği için daha fazlasını yapması konusunda bir baskı hissetmelerine neden oldu.

Şirketlere gelince, onları için de net sıfır karbon hedefine ulaşmanın elbet zorlayıcı tarafları olacaktır. Ancak bunu gerçekleştirmek; gittikçe artan bir iklim bilincine sahip olan paydaşların ve tüketicilerin taleplerine cevap verebilmek, şirketi gelecekte oluşabilecek iklim risklerinden ya da yasa değişikliklerinden korumak için yenilikçi iş modelleri oluşturabilmek demektir.

Peki Türkiye'deki şirketler net sıfır karbon hedefine nasıl ulaşabilirler?
1-"Net sıfır karbon hedefi" taahhüdünde bulunun. Belirli bir zamanda ve şekilde hedeflerinize ulaşacağınız konusunda taahhütte bulunmanız sizi paydaşlarınıza karşı hesap verebilir ve şeffaf kılar.
2- İklim risklerini değerlendirin. İklim değişikliğinin doğurabileceği risk ve fırsatları analiz etmek için iklim senaryosu analizi (CSA) yapılması, TCFD'nin (The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) önemli bir önerisidir. Bu, şirketlerin iklim değişikliği kaynaklı olası tüm riskleri anlamalarını ve her senaryoya özgü yönetim mekanizmalarına sahip olmalarını sağlar. 
3- İddialı "Bilim Temelli Hedefler" (SBT) belirleyin. Belirledikleri bu hedeflerle şirketler emisyonları azaltma konusunda ciddi katkılarda bulunabilirler. Ayrıca bir hedef belirlediğinizde, buna ulaşmak için bir rota belirlemeniz gerekecek ve bu rotayı oluşturma sürecinde çok fazla yatırım ve inovasyon fırsatıyla karşılaşacaksınız.
4- İş birliği yapın, dahil olun, iletişimde olun! İş çevrenizle, paydaşlarınızla, tüm değer zincirinizle iklim konusunda iş birliği halinde olmanız ve onları bu hedeflerinizden haberdar etmeniz önemli.
5- Sıfırlayamadığınız emisyonlar için ne yapabileceğinizi öğrenin. Net sıfır karbon hedefini belirlemek önemli. Fakat bazen, minimize edilse dahi sıfıra indirgenmesi mümkün görünmeyen emisyonlar olabilir. Örneğin bazı şirketler, yok edemedikleri emisyonları dengelemek için sürdürülebilir kalkınma projeleri hazırlıyorlar ve böylece "karbon nötr" hale geliyorlar.

 

 

About the Author