CDP ve Planet Tracker tarafından yayınlanan “High and Dry: How Water Issues Are Stranding Assets” raporu finansal kurumlarının tükenmiş ve kirlenmiş su kaynaklarının oluşturduğu risklere maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Petrol ve gaz, elektrik hizmetleri, kömür ve metaller ve madencilik olmak üzere dört sektöre odaklanan rapora göre:

  • 13,5 milyar dolar değerinde varlık çoktan atıl hale geldi ve su sorunları nedeniyle 2 milyar dolarının risk altında.
  • Son on yılda yoğun miktarda su kullanan şirketlere 2,5 trilyon dolar sağlandı.
  • Analiz edilen finansal kuruluşların üçte biri, faaliyetlerinin su sorunlarına maruz kalmasını değerlendirmiyor.

Analiz, kilit sektörlerdeki küresel şirketlerin küresel su krizini sebebiyle milyar dolarlar kaybettiğini gösteriyor. Suyla ilgili regülasyonlardaki değişiklikler, yüksek düzeyde kirlilik ve toplulumun tepkisi varlıkların atıl hale gelmesinin nedeni olarak gösterildi. Birleşmiş Milletler, mevcut eğilimlere göre 2030 yılına kadar küresel su arzında %40'lık bir düşüş öngörüyor.

CDP'nin 2021 su güvenliği kurumsal veri setinden elde edilen verilere göre yapılan analiz, bu dört sektörün su risklerini hesaba katarken, içlerinden petrol ve gaz sektörünün bu soruna daha az yanıt vererek öne çıktığını tespit etti.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

About the Author