Ormanların önemi ve ekosistemler üzerindeki etkilerine dayalı olarak şirketler ve finans kuruluşlarının bu konu özelindeki risk ve fırsat anlayışı her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. Ormanların, iklim adaptasyonu ve dayanıklılığındaki rolü, iklim değişikliğine karşı mücadelede artık geniş çapta kabul görmekte.

Ormansızlaşma risklerini yönetmeyi ihmal etmek, şirketler ve finansal kuruluşlar için önemli gelir kayıplarına yol açabilir. 2022'de, CDP aracılığıyla raporlama yapan şirketlerin %60'ı ormansızlaşma ilgili bazı riskleri kabul etti. Bu risklerin potansiyel mali etkisi, açıklama yapan şirket başına ortalama 330 milyon dolarken, riskleri azaltmanın öngörülen maliyeti ise şirket başına, ortalama, 17 milyon dolar olarak ölçüldü. Son analizler, ormansızlaşmanın finans kuruluşların portföylerindeki kömürle ilgili risklere benzer şekilde önemli bir finansal risk haline gelebileceğini gösteriyor. Bu riskleri yönetmek şirketler ve yatırımcılar için büyük önem arz ediyor, aksi durumda şirketleri büyük finans, regülasyon ve itibar sorunları bekliyor.

CDP Küresel Ormansızlaşma Raporu 2023, tedarik zincirlerindeki ormansızlaşmayı ortadan kaldırmanın çoğu şirket için neden bir sorun olmaya devam ettiğine dair içgörüler sunuyor. 1.000'den fazla şirketin ormansızlaşmayı önleme çabalarını açıklamasına rağmen, rapor her on şirketten yalnızca birinin ormansızlaşma risklerini yönetebildiğini ortaya koyuyor. Rapor, baskılar artmaya devam ettikçe, halihazırda ormansızlaşma ile ilgili riskleri yöneten şirketlerin önemli bir avantaja sahip olacağını öngörüyor.

Ormansızlaşma, iklim, su güvenliği, biyolojik çeşitlilik, ve sosyal fayda açısından yakın gelecekte çevre stratejilerinin hayati bir bileşeni olacaktır. Rapor, tüm çevresel risklerin birbirine bağlı olduğunu ve bu nedenle çevresel sorunların üstesinden gelmek için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayın.

About the Author