Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı bünyesinde kurulan Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) 26 Haziran tarihinde yayınladığı iki küresel standart, sermaye piyasalarında sürdürülebilirlik açıklamalarına ilişkin yeni bir devrin habercisi oldu. 

IFRS S1 (Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler) ve IFRS S2 (İklimle İlgili Açıklamalar), bir şirketin beklentileri üzerinde iklimle ilgili risklerin ve fırsatların etkisini açıklamaya yönelik ortak ve küresel bir dil oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Bu standartlar, dünya genelinde şirketlerin sürdürülebilirliğe ilişkin verilerini daha tutarlı ve anlaşılır bir şekilde raporlamalarına yardımcı olmakla birlikte, sürdürülebilirlik performanslarını daha şeffaf bir şekilde paylaşmalarına ve iklim değişikliği gibi önemli faktörlerin şirketlerin finansal durumunu nasıl etkileyebileceğini açıklamalarını sağlar. Standartlar, yatırım süreçlerinde yatırımcılar ve paydaşlar için de bir güvence niteliğindedir.

IFRS S1: Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler, yayınlanan standartların temel çerçevesini oluşturarak, finansal raporlar kapsamında sürdürülebilirlikle ilgili daha tutarlı, eksiksiz, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir finansal bilgi sağlanmasına olanak tanır. Standart kapsamında, şirketlerin yatırımcılara kısa, orta ve uzun vadede karşılaştıkları sürdürülebilirlikle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında bilgi sunmaları gerekmektedir.

IFRS S2 Standardı ise, iklim ile ilgili özel açıklamalar için geliştirilmiştir ve IFRS S1 ile birlikte kullanılmaktadır. Bu standart kapsamında şirketlerin, kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi beklenen iklimle ilgili riskler ve fırsatları açıklaması gerekmektedir. Bu sayede şirketler, iklimle ilgili risk ve fırsatları hakkında daha tutarlı, karşılaştırılabilir ve doğrulanabilir bilgi sağlayabilecektir. 

CDP, ISSB tarafından geliştirilen iklim ile ilgili yeni açıklama standardını platformuna entegre etme kararı aldı. 

Küresel piyasa değerinin yarısını temsil eden 18.700 şirketin 2022'de CDP aracılığıyla çevresel bilgilerini açıkladığı göz önüne alındığında, bu birleşme, ISSB standartlarının küresel ekonomi genelinde hızlı ve kapsamlı bir şekilde benimsenmesini sağlayacaktır. Bu stratejik hamle, yatırımcılara sunulan iklimle ilgili bilgilerin tutarlılığını artıracak ve gerekliliklere uyumlu hale getirerek şirketler üzerindeki açıklama yükünü de hafifletecektir.

About the Author