Özellikle yakın tarihte yayımlanan AB Yeşil Düzen Belgesi'nden sonra, çevresel raporlama konusu daha da önemli ve cazip hale geldi.

İklim Beyanları Standartları Kurulu (CDSB) ve CDP kısa süre önce "AB Mali Olmayan Raporlama Direktifi ekseninde çevresel raporlama nasıl yapılır?" sorusuna cevap vermeyi amaçlayan bir çevre raporlama el kitabı yayınladı.

El kitabının temel amacı, şirketlerin AB Mali Olmayan Raporlama Direktifi doğrultusunda çevresel raporlamalarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve çevresel raporlama konusunda onlara rehberlik etmek.

El kitabına göre etkili çevresel raporlama için gerekli bazı ilkeler şunlardır:

  • Amacına uygun yapılması
  • Verilen diğer bilgilerle bağlantı kurulabilir olması
  • Tutarlı ve karşılaştırılabilir olması
  • Açık ve anlaşılır olması
  • Ölçülebilir olması
  • İleriye dönük olması

Dokümanın tamamına ulaşmak için lütfen buraya tıklayın.

 

About the Author