Yaklaşık 20 trilyon dolar değerinde 137 kurumu içeren güçlü bir yatırım grubu, şirketlerden bilime dayalı hedefler koyarak 1,5 ° C sınırında kalmalarını ve net sıfır karbonlu geleceği amaçlayan iklim eylemine yönelik harekete geçmelerini talep ediyor. [1]

Talep 13 Ekim 2020 tarihinde , CDP tarafından koordine edilen ve 1.800'den fazla yüksek emisyonlu küresel şirkete gönderilen yeni bir sorumluluk kampanyasında duyuruldu. [2]

Birlikte, her yıl toplamda küresel emisyonların % 25'ine eşit olan 13,5 Gt emisyonun kaynağı (Kapsam 1+2) olan şirketler [3], dahil oldukları tüm değer zincirlerinde, bu kümülatif emisyon hacminin 3 katından fazla etkiye sahipler.

Dünya çapında binden fazla şirket, emisyonları azaltmak için zaten bilime dayalı hedefler belirliyor, bunların arasında 300'den fazla şirket Business Ambition for 1.5°C kampanyası aracılığıyla 1,5 ° C için hedef koyuyor. [4]

Değer zinciri emisyonlarını iklim bilimine uygun şekilde azaltmak, şirketlerin dayanıklılığını ve rekabet gücünü arttırabilir, yeniliğin desteklenmesine yardımcı olabilir, yasal düzenlemelere yanıt verebilir ve yatırımcı güvenini artırabilir. [5]

CDP'nin Küresel Sermaye Piyasaları Direktörü Emily Kreps, “Sürdürülebilir kurumsal eylemi harekete geçirmek için yatırımcı iş birliğinin önemi yadsınamaz. İklim değişikliği yatırımlar için maddi riskler ifade ediyor. Çünkü bilime dayalı hedefler koyamayan şirketler kaybetme riskini göze alırken dünya ekonomisine daha büyük bir zarar veriyor.

Bu kampanyaya olan ilginin gösterdiği gibi, yatırımcılar, gezegenin karşılaştığı eşi görülmemiş zorlukları yansıtan hızlandırılmış kurumsal bağlılık görmek istiyorlar. Bunu mümkün kılmak için, şirketlerin bilime dayalı iddialı hedeflere tam anlamıyla bağlı kalmasını bekliyorlar. İş esnekliği ve son halk sağlığı krizinin maruz kaldığı sistemik risklere adaptasyonla birlikte, dalga hızla yatırımcı taleplerini dikkate almayan şirketlerin aleyhine dönüyor.” açıklamasında bulundu.

[1] Destekleyen yatırımcıların listesine ulaşmak için tıklayınız.

[2] İklim üzerinde etki sahibi şirketleri belirleme metodolojisi burada mevcuttur.

[3] Ormansızlaşma (55,3 gigaton) gibi arazi kullanım değişiklikleri de dahil olmak üzere 2018'deki toplam emisyonlara dayanmaktadır: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019. 2019'da bildirilen ve modellenen verilere dayanmaktadır.

[4] https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-a…

[5] ‘Business case for science-based targets

Taahhüt mektubuna ulaşmak için tıklayınız.

Haberin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

About the Author