Carbon Pricing Unlocked’ın CDP ile ortaklaşa çalışarak hazırladığı rapor iklimle alakalı fırsat ve riskleri, yatırımcı ve bankaların finansman kararlarıyla ilişkilendiriyor ve finansal kurumlar için iç karbon fiyatlandırmasının derinlik, genişlik, yükseklik ve zaman olarak (Sırasıyla iç karbon fiyatlandırmasının yatırım ve borç verme kararları üzerine etkisi, portföyün ne kadarının iç karbon fiyatlandırmasına tabi olması gerektiği, iç karbon fiyatlandırmasının fiyat seviyeleri ve zaman içinde iç karbon fiyatlandırmasının evrimi) dört boyutunu ele alıyor. Ayrıca rapor iç karbon fiyatlandırmasının kredi riski analiziyle beraber ele alınabileceği noktalara da değiniyor.

---

Raporun tamamı için lütfen tıklayınız.

About the Author