• Fon, çok sektörlü yaklaşımıyla iklim risklerini yönetmede en iyi iş çıkaran şirketleri belirleyecek ve bunlarla çalışacak bir uluslararası özsermaye fonu.
  • CPR AM, CDP’nin tescilli iklim derecelendirmeleri ve geniş uzmanlığını kendi ESG yaklaşımıyla birleştirerek kullanacak.
  • Fonun oluşturulma amacı, Paris Antlaşması hedeflerine ulaşma yolunda uluslararası işbirliğini sağlamak.

Çevresel, sosyal ve yönetişimle alakalı (ESG) konular üzerinde çalışan ve Amundi’nin bir yan kuruluşu olan CPR AM, küresel ısınmayı durdurmaya yönelik bir özsermaye fonunun oluşturulması için CDP ile bir araya geliyor.

CPR AM, yeni özsermaye fonu dahilinde iklim değişikliği risklerini en iyi yöneten global şirket hisselerine yatırım yapacak. Global şirket hisseleri fonu yöneticisi Alexandre Blein tarafından yönetilecek olan bu fonun uluslararası ve çok sektörlü 700 hisse senedine yatırım yapması öngörülüyor. Yatırımlar, içinde bulunduğumuz yüzyılda dünyamızdaki sıcaklık artışını 2 derecenin altında tutmaya yönelik imzalanmış Paris Antlaşması’nın hedefleri dahilinde çalışan şirketlere yapılacak. Bu aynı zamanda, CDP’nin dizayn edilip oluşturulmasında rol aldığı ilk yatırım fonu.

CDP ile gerçekleştirilen bu özel ortaklık sayesinde CPR AM, CDP’ye açıklanan çevresel verileri ESG (çevresel, sosyal ve yönetişimle alakalı) analiziyle birleştiriyor ve olası yatırımları analiz ediyor. CDP dünyadaki en geniş kendiliğinden rapor edilmiş çevresel veriye sahip, şöyle ki; sadece 2018 yılında 7000 şirket çevresel verilerini CDP’ye raporladı. 

Bu yenilikçi işbirliği, CRP AM’in büyüklüğünden bağımsız olarak şirketlerle iklim değişikliği konusunda gelecekteki çalışma hedeflerini de destekler nitelikte. CPR AM, CDP’den alacağı çevresel verileri bir araya getirerek şirketlerin pozitif bir çevresel yönetim politikası dahilinde ekonomik değer yaratma kapasitelerini ölçecek.

Bu fonla birlikte sorumlu yatırımcılık, sürdürülebilirlik ekseninde, titiz bir çevresel, sosyal ve yönetişimsel çerçevede ele alınacak. Tüm bunlar aşağıdaki verilerle desteklenecek:

  • CDP’ye ait iklim derecelendirmeleri ve Bilime Dayalı Hedefler (SBT[1]) datası;
  • Amundi derecelendirmelerine dayanan geniş bir çevresel, sosyal, yönetişimsel (ESG) filtre
  • Çevresel, sosyal ve yönetişimsel tartışmaları çalışmanın dışında tutacak bir üçüncü fiktre.

Bu yaklaşım, CPR AM’in farklı sektörlerden şirketleri analiz etmesine ve bu şirketlerin iklim risklerini kendi kurumsal stratejileriyle ürün geliştirmeleri seviyesinde ele alıp almadığını belirlemesine yarayacak.

 

Fonla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

----------------------------

Bilime Dayalı Hedefler/Science Based Targets, seragazı emisyonunu azaltmaya yönelik hedeflerdir. Bu hedefler global sıcaklık artışını, sanayileşme öncesi döneme kıyasla, 2 derecenin altında tutmaya yönelik karbonsuzlaşma hedefleriyle aynı doğrultudadır. 

About the Author