CDP’nin yeni şehirler raporuna göre,

 • Raporlama yapan şehirlerin yaklaşık üçte biri iklim değişikliğine uyum sağlamalarının hükümetlere,
 • Dörtte biri ise, emisyon hedeflerine ulaşmanın dış politikaya bağlı olduğunu belirtiyor.
 • Şehirlerin dörtte üçü ise iklim eylemi için özel sektör ile iş birliği yapıyor ya da 2023 yılına kadar yapmayı planlıyor.

CDP'nin analizine göre, etki yaratacak bir iklim eylemi için şehirler, eyaletler ve bölgeler, hükümetler ve şirketler arasındaki iş birliği çok büyük öneme sahip. Şehirlerin dörtte birinden fazlası (965 şehrin 246'sı), emisyon azaltım hedeflerine ulaşmalarının kendi kontrolleri dışındaki politikalara bağlı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda, şehirlerin neredeyse üçte biri (965 şehrin 298'i) iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamalarının finansman veya mevzuat eksikliği gibi hükümetlerin farklı seviyelerinden etkilenen faktörlere bağlı olduğunu belirtiyor.

965 şehrin, 136 eyalet ve bölgenin CDP-ICLEI Birleşik Raporlama Sistemine verdiği yanıtlara dayanan analiz, eyalet ve bölgelerin büyük çoğunluğunun iklim eylemi konusunda iş birliği yaptığını ya da önümüzdeki iki yıl içinde yapmayı planladığını gösteriyor. Eyalet ve bölgelerin %90'ından fazlası (136 eyalet ve bölgenin 123'ü) ulusal hükümetlerle, %88'i ise yerel hükümetlerle (136 eyalet ve bölgenin 120'si) iş birliği yapıyor ya da yapmayı planlıyor.

CDP, şehirleri, eyaletleri ve bölgeleri aşağıdaki adımları atmaya ve bu adımları atarken hükümetlerin tüm seviyeleri ve şirketlerle iş birliği yapmaya çağırıyor:

 • Küresel sıcaklık artışını 1,5°C'de tutabilmek için bilime dayalı iklim hedefi (ara bir hedef dahil olmak üzere) belirleyin ve bu hedefin uygulanmasını desteklemek için bir iklim eylem planı geliştirin. Şehirlerin yalnızca %20'sinin, eyaletlerin ve bölgelerin ise yalnızca %10'unun hedefleri 1,5°C'lik iklim hedefine uygun. CDP, ayrıca tüm şehirleri, eyaletleri ve bölgeleri bilime dayalı bir hedefler belirlemeye ve BM tarafından desteklenen Race to Zero kampanyasına katılmaya davet ediyor.
 • İklim risklerini belirlemek ve bunları yönetmek için bir iklim riski ve kırılganlık değerlendirmesi (CRVA) yapın. CDP, tüm şehir, eyalet ve bölgeleri BM tarafından desteklenen Race to Resilience kampanyasına katılmaya davet ediyor.

"İklim Krizini Yenmek İçin Birlikte Çalışmak" raporu, beş kıtadaki şehirler, eyaletler ve bölgeler, farklı hükümet seviyeleri ve şirketler arasındaki başarılı iş birliği örneklerini içeriyor. Brezilya, İtalya, Japonya, Kenya, Birleşik Krallık ve ABD'de, su güvenliğinden karbonsuzlaştırmaya kadar birçok alanda iş birliğinin nasıl eylemle sonuçlandığını gösteriyor.

2020 yılında Türkiye’den de CDP Şehirler programına 11 belediye dahil oldu:

 • Adana Büyükşehir Belediyesi   
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 • Denizli Büyükşehir Belediyesi
 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi         
 • Istanbul Büyükşehir Belediyesi 
 • Kadıköy Belediyesi (Istanbul)
 • Mezitli Belediyesi (Mersin)
 • Nilüfer Belediyesi (Bursa)
 • Seferihisar Belediyesi
 • Kadıovacık Köyü

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayın.

About the Author