Karbon yoğun sektörlerin karbonsuzlaştırılması, net sıfıra ulaşma yolunda kritik öneme sahiptir. Bu geçiş, COP28'deki tartışmaların da odak noktasını oluşturuyor.

CDP ve BCG tarafından yürütülen ortak analiz, küresel emisyonların yaklaşık %20'sini oluşturan Kimyasal, Çelik ve Çimento gibi karbonsuzlaşmanın güç olduğu sektörlerde karşılaşılan zorlukların ve ilerlemelerin izini sürüyor. Raporda yer alan temel analizler yalnızca CDP aracılığı ile raporlama yapan firmalara ilişkin verileri baz alıyor.

2020'den bu yana CDP'ye raporlama yapan ilgili sektör şirketlerinde, kapsam 1 ve 2 hedeflerini belirleme oranı %18 arttı. Bu durum, eyleme geçme ve hesap verebilirliğe yönelik olumlu bir tablo çiziyor. Diğer yandan 2022'den 2023'e kadar mutlak Kapsam 1 emisyonlarında %4'lük bir azalma görülüyor.

Rapora ulaşmak için lütfen linke tıklayın.

About the Author