Bilime Dayalı Hedefler Girişimi, dünyanın ilk bilim temelli hedef standardı Net Sıfır Standart ile şirketlere net sıfır hedeflerini desteklemek için rehberlik ediyor ve önerilerde bulunuyor.

CDP'nin İklim Değişikliği Küresel Direktörü Amir Sokolowski şöyle diyor: "Tarihsel olarak, net-sıfır tanımları/çözümleri, farklı ve çoğu zaman tutarsız şekillerde yorumlanmıştır. Net Sıfır Standart’ı bu zorluğu net bir şekilde ele alarak, net-sıfırın bilime dayalı tanımına ve oraya nasıl ulaşılacağı konusuna açıklık getiriyor. 

Bilime Dayalı Hedefler Girişimi, iklim bilimi ile tamamen uyumlu geçiş planları oluşturmaktan 2030'a kadar emisyonları yarıya indirmeye ve 2050'ye kadar net sıfıra ulaşmaya yönelik ilerlemeyi ölçmeye kadar emisyonların açıklanmasını izleyen önemli adımlarda kuruluşları destekliyor.

2050 yılına kadar küresel net sıfır emisyonuna ulaşmak, sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için hayati önem taşıyor. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi kurucu ortağı olarak, insanlar ve gezegen için iklim açısından olumlu bir geleceği güvence altına almak için gerekli olan, iddialı ancak güvenilir net sıfır taahhütlerini gerçekleştirmede kuruluşlar için sağlam bir araç olarak Net Sıfır Standart’ını memnuniyetle karşılıyoruz."

About the Author