5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde COP26 İklim Eylemi Liderleri tarafından başlatılan “Race to Zero” kampanyası, 2050’ye kadar net sıfır karbon hedefi için şimdiye kadarki en büyük koalisyonu oluşturmayı hedefliyor.

Küresel karbon emisyonlarının %25’inden, dünya GSH'sinin %50'sinden sorumlu olan 995 şirket, 449 şehir, 38 yatırımcı, 21 bölge, 505 üniversite 2050'ye kadar net sıfır karbon taahhütünde bulundu.

CDP, şirketleri ve belediyeleri iki şekilde bu kampanyanın bir parçası olmaya çağırıyor:

1.5 Dereceye Yönelik İş Hedefleri Kampanyası: Bilime Dayalı Hedefler İnisiyatifi önderliğinde ve UN Global Compact ile We Mean Business Koalisyonu ortaklığıyla yürütülen bu kampanya, şirketlerin emisyon azaltımı hedeflerini 1.5 derecelik hedefe uyumlu hale getirmeleri için bir acil eylem çağrısıdır.

 

Şehirler için Bilime Dayalı Hedefler: CDP, C40, ICLEI, WRI ve WWF tarafından oluşturulan ve Bilime Dayalı Hedefler Ağı tarafından desteklenen koalisyon, şehirlerin küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlamak adına emisyonlarını azaltabilmeleri için bir çerçeve çizecek.

About the Author