CDP, net sıfıra geçiş planlarına ilişkin GFANZ'ın (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) rehber kılavuzunu raporlama sistemine entegre etti. Bu uyum, finans kuruluşlarının net sıfır stratejilerini çok daha verimli bir şekilde takip etmelerine olanak tanıyor. Net sıfır hedefleri finans kuruluşları arasında giderek daha yaygın hale geliyor ve gelecek planlarına yön vermeye başlıyor.

GFANZ, net sıfır geçiş planları için öneriler sunmakta ve rehberlik sağlamaktadır. Finansal kuruluşların net sıfır geçiş planlarına ilişkin şeffaflık, finansın gerçek emisyon azaltımlarını ile sorunsuz bir geçişi desteklemesi ve böylece sistemik riskin ele alınması için büyük önem taşıyor.

2000 yılında kurulan ve 130 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 740’tan fazla finansal kuruluşla çalışan CDP, şirketleri çevresel etkilerini açıklamaya, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve su kaynakları ile ormanları korumaya teşvik etmek adına sermaye piyasalarının kullanımı konusunda öncülük ediyor. Dünya genelinde neredeyse 20,000 organizasyon, 2022 yılında CDP aracılığıyla verilerini paylaşmıştır. Bu sebeple CDP, finans şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli kuruluşların geçiş planlarını açıklamaları için kullanılabilecek başlıca araçlardan biridir. CDP’nin yakın zamanda yayınladığı Finansal Hizmetler Geçiş Planları ve Net Sıfır Taahhütleri hakkındaki teknik not, CDP İklim Değişikliği Göstergeleri ile GFANZ, UN HLEG ve Investor Agenda (ICAPs) yönergeleri arasındaki bağlantıyı net bir şekilde gözler önüne seriyor.

About the Author