Geçtiğimiz sene ilk kez finansal kuruluşlara özgü hazırladığı iklim değişikliği soru seti ile CDP, finansal kuruluşların sağladıkları finansmanları ve bunun global ekonomiye etkisini daha detaylı bir şekilde ölçmeye başladı. Bu soru seti, finansal kuruluşların portföylerinde yer alan iklim riskleri ve fırsatlarının değerlendirilmesini sağlamakta ve aynı zamanda bankaların, varlık sahiplerinin, varlık yöneticilerinin ve sigorta şirketlerinin net sıfır karbon ekonomisine nasıl geçmeye hazırlandığını ortaya koymaktadır. 

CDP’nin finans sektöründeki durumu analiz eden “Time to Green Finance” başlıklı bu ilk raporu, finansal kuruluşların iklimle ilgili neredeyse tüm etkilerinin ve risklerinin başka sektörlere sağladıkları finansmandan kaynaklandığını gösteriyor.

About the Author