CDP Bilime Dayalı Hedefler Kampanyası 2020 İlerleme Raporu
Ekim 2020- Eylül 2021
 
CDP Bilime Dayalı Hedefler Kampanyası 
CDP’nin Bilime Dayalı Hedefler Kampanyası yüksek karbon emisyonu salan şirketleri bilime dayalı hedefler belirlemeye teşvik eder ve yatırım ve kredi portföylerinin karbonsuzlaştırılması sürecini hızlandırmayı amaçlar. 
 
Kampanya süreci 3 aşamadan oluşuyor:
 • Yatırımcı kaydı: CDP imzacı yatırımcıları, Bilime Dayalı Hedef belirlemeleri istenen bir grup şirkete gönderilen mektupları imzamaya davet edilir. 
 • Şirketlere ulaşma: CDP finansal kurumlar adına şirketlere ulaşır. 
 • Şirket taahhüdü: Kampanyaya yanıt veren şirketler, bilime dayalı hedefler girişimine şirketlerin 2050 yılına kadar net-sıfır emisyona ulaşma taahhüdünü gösteren "Business Ambition for 1.5°C Commitment Letter" mektubunu imzalayarak katılmış oluyor.
2020 Kampanyasının Sonuçları
 • 19 trilyon dolar varlığa sahip 137 finans kurumu, 2020 yılında bir grup şirketin CEO'suna mektup gönderdi. 
 • Davet alan 1800'den fazla şirket, 40 trilyon dolar varlığı temsil ediyor. Bu rakam dünyadaki bütün şirketlerin hisse değerlerinin toplamının %60'ına denk geliyor. Bu şirketler aynı zamanda Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının da %25'inden sorumlu.
 • CDP Bilime Dayalı Hedefler Kampanyası hedef listesinin %8.1'i, Ekim 2020- Ağustos 2021 tarihleri arasında Bilime Dayalı Hedefler girişimine taahhüt verdi.
 • CDP, taahhüt veren 115 şirkete bir anket düzenledi. Ankete göre katılan şirketlerin %96'sı, yatırımcı baskısının Bilime Dayalı Hedefler girişimine katılma kararlarını etkilediğini söyledi.
 • Şirketlerin %56'sı CDP’nin Bilime Dayalı Hedefler kampanyasının Bilime Dayalı Hedefler girişimine katılma kararlarını doğrudan etkilediğini belirtti.
 
Türkiye’den ise Türkiye İş Bankası bu kampanya aracığıyla taahhüt verdi.
 
Bu yıl ise, 29 trilyon dolar değerindeki varlığa sahip yatırımcı, COP26 öncesinde 1600 şirketten bilime dayalı hedefler belirlemelerini istiyor
 • Bu yıl 29.3 trilyon dolar varlığa sahip 220 küresel finans kurumu, dünyanın en yüksek oranda karbon emisyonu yapan şirketlerini acilen 1,5°C iklim hedefine uygun, bilime dayalı emisyon azaltım hedefleri belirlemeye çağırıyor.
 • CEO'lara mektup gönderen yatırımcı ve kredi verenlerin sayısı her yıl %60 artıyor. Hedeflenen şirketlerin toplam karbon emisyonu, AB ve ABD'nin toplam emisyonlarından daha fazla. 
 • BASF, Lufthansa, Samsung, The Southern Company ve Tata Steel de bu yüksek etkili şirketler arasında.
 • CDP'nin Bilime Dayalı Hedefler Kampanyası, şirketlerden Bilime Dayalı Hedefler girişimi aracılığıyla hedefler belirlemelerini isteyen dünyanın en büyük yatırımcı katılımı kampanyası.
 • CDP’nin geçen yılki kampanyasının ardından, 154 yeni şirket Bilime Dayalı Hedefler girişimine katıldı. Toplam emisyonu Almanya'ya eşit olan bu şirketler, hedeflenen şirketlerin %8'ini oluşturuyor.
 • Bilime dayalı hedefi belirleyen şirketler emisyonlarını yılda ortalama %6.4 azaltıyor. Bu miktar 1.5°C iklim hedefini tutturmak için gereken ortalamanın üzerinde.

About the Author