Covid-19 dünya genelinde nüfusun sağlığını etkilemeye devam ederken CDP'nin yeni raporu “Cities on the Route Towards 2030: Building a Zero Emissions, Resilient Planet for All”; pandemiye rağmen 2020 boyunca şehirlerin kararlılıkla devam ettirdiği iklim eylemini gözler önüne seriyor ve 1.5 °C ile uyumlu ve dayanıklı bir gelecek inşa etmek adına iklim biliminin işaret ettiği, bir an önce alınması gereken aksiyonları inceliyor.

Son 10 yılda CDP-ICLEI Birleşik Raporlama Sistemi aracılığıyla raporlama yapan belediye sayısı 17 kat artarak 48’den 812’ye yükseldi. Küresel emisyonların %70’inin müsebbibi oldukları ve dünya nüfusunun yarısına ev sahibi yaptıkları düşünüldüğünde, şehirler emisyonları azaltmada ve herkes için dayanıklı bir gelecek inşa etmede en kritik ortaklarımızdandır.

CDP'nin 2020 verilerinin analizi şehirlerin %41'inin iklim risklerini ölçmek için CRVA (Climate-Risk Vulnerability Assessment) uygulamadığını da göstermektedir - halbuki CRVA, şehrin iklim krizi sebebiyle gelecekte karşılaşacağı risklerden korunabilmesi için önemli bir adımdır. Şehirleri dirençli hale getirebilmek için mevcut ve gelecekteki riskleri belirlemek çok önemlidir. Araştırmalar, CRVA uygulayan şehirlerin, uygulamayan şehirlere göre uzun vadeli riskleri ön görme ve raporlama olasılığının iki katından (2.7 kat) daha fazla olduğunu ve neredeyse 6 kat daha fazla (5,7 kat) uyum eylemi raporladığını göstermektedir.

Yanıt veren şehirlerin bulaşıcı hastalıklar ve iklim krizi arasındaki bağlantıya vurgu yapması dikkat çekiyor. Şehirlerin %20'si bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Bu riskin yakından izlenmesi ve yönetilmesi, vatandaşların gelecekteki pandemilerden korunabilmesi için gerekli olacaktır.

CDP raporlaması yapan şehirler, acil olarak ihtiyaç duyulan karbonsuzlaşma hareketi konusunda küresel ortalamaya kıyasla daha iyi performans gösteriyor: %26 olan küresel ortalamaya karşılık CDP raporlaması yapan şehirlerin enerjilerinin %42'si yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

İklim eyleminde bu kadar önemli bir yere sahip olmasına rağmen şehirler, harekete geçmek istediklerinde bütçe bariyeri ile karşılaşıyorlar. 2020’de CDP’ye yanıt veren şehirlerin 4’te 1’i, iklim eylemi için önlerindeki engelin bütçe kısıtı olduğunu raporladı.

 

 

About the Author