2015 yılında ADEME ve CDP tarafından kurulan ACT (Assessing low-Carbon Transition) girişimi, şirketlerin düşük karbonlu ekonomiye geçiş için ne kadar hazırlıklı olduklarını, farklı sektörlere özel geliştirilmiş metodolojileriyle değerlendirir.
 
ACT girişimi, metodolojilerinin güçlü ve eksik yönlerini tanımak ve bu doğrultuda geliştirebilmek için kamuoyunun görüşünü almak istiyor. Eğer siz de düşük karbonlu ekonomiye geçişte karbon emisyonu yüksek sektörlerin gereksinimleri ile ilgileniyorsanız, kamuoyu görüş alımı 25 Temmuz 2021'e kadar açık olacak.
 
 

About the Author