Rapor yönetim kurullarına iklim yönetişimiyle ilgili yararlı bir kılavuz olma amacı taşımaktadır. Bunu yaparken iklim yönetişiminin hem temel iyi yönetişimin ayrılmaz bir parçası olduğunu hem de karmaşıklıkla dolu olduğunu göstermektedir. Sonuç ise bu yayımdır; yani okuyanların kendi kuruluşlarının iklim yönetişimine yaklaşımlarını daha rahat incelemesine ve bunun nasıl daha sağlam hale getirilebileceğine dair fikir yürütmelerine olanak sağlayan, iyi iklim yönetişiminin gelişmesine rehberlik edecek bir dizi ilke ve sorudur.

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız

About the Author