HABERLER VE DUYURULAR

Karşılaştırma olanaklarından en iyi uygulamayı öğrenmeye kadar, şehirler, eyaletler ve bölgeler anlamlı bir değişim sağlamak için CDP’nin raporlama platformunu kullanıyor. 
Sürdürülebilirlik yolculuğunuzu CDP ile başlatmanın en önemli beş nedeni

CDP'nin yenilikçi soru formları, şirketlerin daha derin bir anlayış kazanmasını, yenilikçi çözümler geliştirmesini ve daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Çevre raporlamasının altın kuralı olarak, CDP 10 yılı aşkın süredir şirketlere ve şehirlere sorular soruyor. Dünya ekonomisi, yatırım ve satın alma kararlarında CDP’nin veri platformunu baz alır. 

Kaliforniya Valisi Edmund G. Brown Jr., Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Genel Sekreteri Patricia Espinosa ve Mahindra Group CEO'su Anand Mahindra daha fazla işletme, şehir ve bölgeyi, karbon emisyonlarını daha şeffaf bir şekilde raporlama ve emisyon azaltma hedeflerinin karşılanmasına yönelik ilerleme konularında teşvik etmek için güçlerini birleştirdi

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.