HABERLER VE DUYURULAR

CDP yatırımcı araştırma serilerinden birini daha Çimento sektörü için yayınladı. Rapor çimento sektörünün düşük karbonlu ekonomiye geçiş için ne kadar hazırlıklı olduğunu irdeliyor.  

Piyasa ihtiyaçlarına cevap olarak, CDP, iklim değişikliği, orman ve su güvenliği programları kapsamında 2018'de sektör odaklı bir yaklaşım benimsiyor.

CDP’nin küresel su açıklamaları veritabanı, BM-Su’yun SKH 6’ya yönelik yeni Sentez Raporunda kullanılacak.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.