CDP, COP26 boyunca bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinliklere aşağıda verilen linklerle kaydolabilirsiniz. 

2017 yılında yayınlanan TCFD Tavsiyeleri, özel sektör tarafından kapsamlı bir şekilde benimsendi ve geniş çapta kabul gören bir uluslararası raporlama çerçevesi haline geldi. CDP, TCFD tavsiyelerine ek olarak, "yüksek kaliteli" zorunlu açıklama sistemlerine uygulanması gereken beş ana prensipi belirledi.

 

Uluslararası kurumsal yatırımcıların talebi ile halka açık piyasalar ve şirketlerden standartlaştırılmış çevresel verilerini talep eden CDP, artık özel piyasalarda yer alan şirketlerden de bu verileri talep edecek. Böylece halka açık olan şirketlerin yanı sıra özel pazarlarda yer alan şirketlerden de standartlaştırılmış çevresel veriler toplanabilecek.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8,000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.