HABERLER VE DUYURULAR

CDP, “A Sea Change” başlıklı nakliye sektörü raporunu yayımladı. Nakliye sektörünü takip eden yatırımcılar için hazırlanan bu rapor CDP’nin sektörü ele aldığı ilk araştırma raporu. CDP bu raporda halka açık en büyük 18 nakliye şirketinin düşük karbonlu ekonomiye geçişe hazır olup olmadığını inceliyor.

CDP, “In Too Deep” başlıklı ve risk ile madencilik sektörünü ele alan raporu yayımladı. Raporda dünyanın en büyük 54 madencilik şirketinin kurumsal su güvenliği verileri beş yıllık bir trend analizi kapsamında sunuluyor.

CDP, çevresel verileriyle ilgili CDP'ye yanıt vermeyen şirketlere yönelik kampanyayı duyurdu. Bu kapsamda 10 Trilyon Dolar değerinde varlığı temsil eden 88 global yatırımcı, çevresel etkileriyle ilgili yeterince transparan olmayan şirketleri hedef aldı ve CDP üzerinden yanıtlama yapmaları için çağrıda bulundu.

CDP TÜRKİYE

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır. CDP olarak dünyayı kısa dönemli kazanç sağlamak yerine uzun dönemli refah amacıyla kaynakların etkin bir şekilde dağıtıldığı bir yer olarak görüyoruz. Buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 

499518077.jpg

CDP İklim Değişikliği Programı

Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 6000 civarında şirket sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. 

505214064.jpg

CDP Su Programı

CDP, Su konusunda özel sektörün sorumluluk alması gerektiğine inanıyor ve bu sorumluluğu yerine getirmelerini teşvik etmek amacıyla su kullanımlarını ve su kaynakları üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde açklayabilecekleri bir platform sunuyor ve şirketlere su korumacılığı konusunda aksiyona geçmeleri için çağrıda bulunuyor.