2015 yılında Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkarılmış olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri devletlerin ve özel sektörün de yardımıyla her geçen gün daha fazla uygulanır ve üzerine konuşulur hale gelmiş olan bir konu. Devletler ve özel sektör, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini, Birleşmiş Milletler’in de bu hedefleri geliştirirken öngördüğü üzere, 2030 yılına kadar gerçekleştirmiş olmak adına çalışmalarını küresel bir çatı altında toplamaktalar.

CDP de Kurumsal Raporlama Diyaloğu’nun bir parçası olarak toplumsal bir görevi yerine getirdi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kurumsal raporlamayla ne şekillerde örtüştüğü ile gelecekte nasıl gelişmelerin yaşanmasının beklendiğine dair bir rapor hazırladı. Raporun ve Kurumsal Raporlama Diyaloğu üyelerinin amacı şirketlerin, yatırımcıların ve diğer paydaşların sağlıklı karar alma süreçleri için saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyan bir platform oluşturma, finansal pazarların riskleri doğru analiz edip yönetmesi için gerekli verileri oluşturup bunlara ulaşılır hale getirme, ve finansal istikrarı sağlamaya destek olma. Geçtiğimiz yıllar içinde CDP’nin de dahil olduğu bu grup birbirlerinin çalışmalarını inceleyip daha fazla uyumlaştırma için neler yapılabileceği üzerine yoğunlaştılar. Bu sürecin sonunda ise “The Sustainable Development Goals and the future of corporate reporting” başlıklı rapor ortaya çıktı.

 

Rapora ulaşmak için lütfen tıklayınız

About the Author